Phú Thọ: Ngành Thông tin và Truyền thông góp phần vào thành công của Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022

(Mic.gov.vn) - 

Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 đã thành công tốt đẹp. Đóng góp vào thành công chung đó có sự nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ nhằm đưa hình ảnh lễ hội, giới thiệu, quảng bá về tỉnh Phú Thọ đến với đồng bào và du khách trong và ngoài nước; đồng thời đảm bảo hạ tầng thông tin liên lạc đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân trong dịp này.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)