Đại tá Tào Đức Thắng giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 25/12/2021, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 2200 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Tào Đức Thắng, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của tập đoàn từ ngày 1/1/2022.


20211226-_1.jpg

Đại tá Tào Đức Thắng sinh ngày 15/7/1973, quê Thanh Hóa, trình độ Thạc sĩ Điện tử Viễn thông. Đồng chí Tào Đức Thắng giữ chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viettel từ tháng 8/2015 đến nay.

Đại tá Tào Đức Thắng đi lên từ chuyên viên Phòng Quản lý Kỹ thuật - Công ty Điện thoại Hà Nội, chuyên viên Phòng Quản lý Viễn thông, Bưu điện Hà Nội.

Sau đó, Đại tá Tào Đức Thắng trải qua nhiều vị trí: Phó giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel; Giám đốc Tổng Công ty mạng lưới Viettel, Tổng giám đốc Tổng Công ty mạng lưới Viettel, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel, thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tư vấn Thiết kế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Công trình Tổng Công ty Công trình Viettel.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ quyết định cho Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel nghỉ hưu theo chế độ từ 1/1/2022.

Nguồn: qdnd.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )