Đoàn kiểm tra 138 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(Mic.gov.vn) - 

Chiều 30/11/2021, tại Nhà Quốc hội, Đoàn kiểm tra 138 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai – Trưởng Đoàn kiểm tra 138, đồng chủ trì buổi làm việc.


30-11-doan-138-bct-14-.jpg

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: quochoi.vn

Dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra số 138 Nguyễn Quang Dương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang và các thành viên Đoàn kiểm tra.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 01-CT/TW) đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, khá toàn diện và đồng bộ. Trong đó, Đảng đoàn Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo các Tổ đảng tại Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW; phối hợp tổ chức các hội nghị quán triệt học tập, quán triệt, nêu rõ các yêu cầu mới, nội dung quan trọng của Nghị quyết, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, công tác kiểm tra của Đảng có tác dụng rất tích cực, qua đó nâng cao ý thức về xây dựng Đảng của Đảng đoàn Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, các tổ chức đảng trực thuộc, giúp Đảng đoàn nhận thức rõ những việc đã làm được, những việc cần rút kinh nghiệm và tiếp tục tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trên cơ sở kết quả của Đoàn kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng đoàn Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, nhất là việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Quốc hội.

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai – Trưởng Đoàn kiểm tra 138 của Bộ Chính trị tán thành với các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc và cho biết phạm vi kiểm tra của Đoàn kiểm tra 138 lần này tập trung theo nội dung của Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị và được kiểm tra xem xét trong điều kiện, đặc điểm hoạt động của Quốc hội.

Đồng chí Trương Thị Mai chia sẻ, trong điều kiện phải tiến hành nhiều công việc quan trọng, đồng thời chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, không chỉ hoạt động của Quốc hội bị ảnh hưởng mà việc kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng bị gián đoạn. Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận để chuẩn bị cho cuộc làm việc, Đảng đoàn Quốc hội đã nghiêm túc chuẩn bị báo cáo, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 3 đơn vị (Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Tổ đảng Thường trực Ủy ban Kinh tế, Tổ đảng Thường trực Ủy ban Xã hội) và nghiên cứu kỹ các báo cáo.

Qua ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, Đoàn kiểm tra ghi nhận và tiếp thu ý kiến của Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và thành viên Đảng đoàn Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra. Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả bước đầu rất tích cực, khá toàn diện và đồng bộ đã được nêu trong báo cáo của Đảng đoàn Quốc hội, nổi bật là tinh thần nghiêm túc chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, kịp thời tham mưu trình Bộ Chính trị thành lập Đảng đoàn Quốc hội, các Tổ đảng tại Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội và 63 Tổ đảng tại các Đoàn đại biểu Quốc hội. Đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trương của Đảng trong đó có việc nghiên cứu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Đảng đoàn Quốc hội đã lãnh đạo nghiêm túc công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, kiểm tra công tác thực hiện Nghị quyết, đồng thời ban hành các văn bản để cụ thể hóa thực hiện phù hợp với chức năng và thực tiễn hoạt động của Quốc hội.

Ghi nhận một số kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo phù hợp với hoạt động của Quốc hội, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục nghiên cứu có đánh giá sâu sắc rút kinh nghiệm để làm cơ sở tiếp tục đổi mới hoạt động Quốc hội, thiết thực phù hợp với Hiến pháp và pháp luật. Trong đó, nhấn mạnh luôn bám sát chủ trương đường lối của Đảng, sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư gắn với chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội. Cùng với đó là chủ động dự báo, nắm bắt tình hình để cụ thể hóa, đảm bảo sự đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung cho những nhiệm vụ ưu tiên trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phân công trách nhiệm rõ ràng, phát huy vai trò của các Tổ đảng, tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban của Đảng. Ngoài ra, chính từ các hoạt động của Quốc hội đã góp phần tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị Đảng đoàn Quốc hội dành sự quan tâm để tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng là những cơ quan đại diện Nhân dân, đảm bảo cho Nhân dân được tham gia vào quá trình quyết định chính sách, pháp luật.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng ghi nhận Đảng đoàn Quốc hội đã kịp thời triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về Định hướng xây dựng chương trình luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đồng thời đề nghị Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW để thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, công việc thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, thống nhất ý chí hành động, đồng thuận cao trong Nhân dân. Đối với Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, Quốc hội đóng vai trò quan trọng cho thắng lợi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Đoàn kiểm tra ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của Đảng đoàn Quốc hội tại buổi làm việc, tiếp tục phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương để trong quá trình tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng có nghiên cứu, đề xuất phương án kiện toàn, hoàn thiện cơ cấu tổ chức đảng, có mô hình hợp lý bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; phối hợp trong công tác luân chuyển cán bộ…

Khẳng định những kết quả hoạt động của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ là bước đầu quan trọng đặt nền tảng cho cả nhiệm kỳ,  đồng chí Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương kỳ vọng, tin tưởng Quốc hội sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống Nhân dân./

https://tcnn.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)