Bộ Tài chính và Tập đoàn Viettel hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025

(Mic.gov.vn) - 

 Ngày 22/11, Bộ Tài chính và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Tập đoàn Viettel) đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi số giữa Bộ Tài chính và Tập đoàn Viettel giai đoạn 2021 - 2025. 


20211123-m02_1.jpg

Tập đoàn Viettel hợp tác với Bộ Tài chính trong việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Theo Bộ Tài chính, việc ký hợp tác giữa hai bên nhằm mục đích tư vấn, thử nghiệm, đào tạo và chuyển giao các công nghệ, giải pháp, nền tảng công nghệ thông tin và chuyển đổi số do Tập đoàn Viettel nghiên cứu, phát triển, giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành tài chính - ngân sách của Bộ Tài chính theo định hướng chuyển đổi số và kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài chính giai đoạn 2021 - 2025.

Theo nội dung biên bản được ký kết, Bộ Tài chính và Tập đoàn Viettel  sẽ hợp tác trong tư vấn, thử nghiệm các giải pháp nền tảng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; lĩnh vực đào tạo và chuyển giao công nghệ. 

Tập đoàn Viettel sẽ cung cấp chuyên gia tư vấn, hỗ trợ đánh giá và đề xuất các phương án chuẩn hoá tối ưu các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các hệ thống ứng dụng CNTT của ngành Tài chính. Tập đoàn Viettel cung cấp chuyên gia, phối hợp với Bộ Tài chính để tư vấn, nghiên cứu và thử nghiệm một số công nghệ, giải pháp của chuyển đổi số; hỗ trợ tư vấn, nghiên cứu và thử nghiệm các giải pháp, công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng các ứng dụng nghiệp vụ nội bộ; hỗ trợ tư vấn các giải pháp công nghệ, quy hoạch tổng thể hệ thống công nghệ thông tin theo định hướng của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông... 

Minh Phương/Báo Tin tức

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)