Bình Dương tiếp tục tổ chức triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

(Mic.gov.vn) - 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Bình Dương cho biết đang tiếp tục tổ chức triển khai thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể; tôn giáo, tín ngưỡng (giai đoạn 2) sau khi dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát sau ngày 15-9-2021 theo kế hoạch số 4639/KH-UBND, ngày 14-9-2021 của UBND tỉnh về việc khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới sau thời gian giãn cách xã hội.ban-chi-dao-tdt-kinh-te-tw-nghiem-thu-thi-diem-tdt-kinh-te-nam-2021-tai-cuc-thong-ke-tp-ha-noi-3.jpg

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2021, từ ngày 1-7-2021 tỉnh Bình Dương cùng với cả nước tiến hành thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2) đối với cơ sở SXKD cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp (CAPI). Tuy nhiên, tháng 7 năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, do đó, từ đầu tháng 7-2021, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên một số huyện, thị xã, thành phố chưa triển khai công tác thu thập thông tin vào thời điểm này.

Tính đến ngày 18-7-2021, tỉnh Bình Dương đã hoàn thành công tác thu thập thông tin đối với 13.480 cơ sở SXKD cá thể trên tổng số 129.250 cơ sở, đạt tỷ lệ 10,43%; và 8 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên tổng số 435 cơ sở, đạt tỷ lệ 1,83%.

 

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)