Bạc Liêu: Hoàn thành công tác điều tra kinh tế giai đoạn 1 khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hiệp hội

(Mic.gov.vn) - 

Theo Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu, đến thời điểm này các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành công tác điều tra kinh tế giai đoạn 1 khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hiệp hội.Tổng số doanh nghiệp được điều tra là 2.469 doanh nghiệp, đạt 100%; 400 đơn vị sự nghiệp và 113 hiệp hội.


A6255C5E-AD35-46BC-AADB-E2E812234E8C.png

Cán bộ thống kê hướng dẫn doanh nghiệp nhập dữ liệu vào các biểu mẫu điều tra.
 
Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, tỉnh tiếp tục kiểm tra lại, hoàn thiện phiếu điều tra khối doanh nghiệp, xác nhận các đơn vị hoàn thành công tác kê khai. Tính đến ngày 19/6, tỉnh đã rà soát hoàn thành toàn bộ bảng kê cơ sở sản xuất - kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng đúng quy định và đưa vào phần mềm điều tra CAPI đúng theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương. Các huyện, thị, thành phố sẽ triển khai tập huấn nghiệp vụ và thu thập thông tin các cơ sở sản xuất - kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng theo kế hoạch giai đoạn 2.
 
* Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc khuyến khích và thành lập mới doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, các địa phương đã thành lập mới 200 doanh nghiệp, đạt 50% kế hoạch, với số vốn đăng ký dự kiến khoảng 2.500 tỷ đồng, tăng 11% về số doanh nghiệp đăng ký và tăng 25% số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Qua đó, góp phần nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đến nay là 2.820 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 36.500 tỷ đồng.
 
Thời gian qua, việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện trên tinh thần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian tối đa, nhất là phát huy ưu điểm của dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính, nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

 

Nguồn: baobaclieu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)