V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới sau Kỳ hợp thứ 11, Quốc hội khóa XIV


Ngày 23/06/2021, Bộ TT&TT đã ban hành văn bản số 2217/BTTTT-VP gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới sau Kỳ hợp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Toàn văn nội dung văn bản xem tại đây.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)