V/v trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Yên Bái gửi Thủ tướng Chính phủ sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV


Ngày 23/06/2021, Bộ TT&TT đã ban hành văn bản số 2218/BTTTT-VP gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; Ban Dân nguyện thuộc UBTV Quốc hội về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi Thủ tướng Chính phủ sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Toàn văn nội dung văn bản xem tại đây.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)