Bắc Giang: Ban hành Nghị quyết chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 11/6/2021, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 111-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết tập trung phát triển trên 3 trụ cột chính đó là: xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Ưu tiên chuyển đổi số trên 9 lĩnh vực như: y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường, công nghiệp và thu hút đầu tư, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, du lịch, báo chí, phát thanh và truyền hình, tư pháp và tố tụng.


1583577612803-Le-tan-VP.jpg

Ảnh minh họa

Theo Nghị quyết trên, mục tiêu tổng quát đến năm 2025, tỉnh Bắc Giang có chỉ số đánh giá về chuyển đổi số thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Mục tiêu cơ bản đến năm 2025, phát triển chính quyền số: 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4;  trên 95% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 85% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 65% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ thuộc bí mật nhà nước). Tất cả chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và kết nối liên thông với hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia; 100% cơ sở dữ liệu (CSDL) tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh được kết nối, chia sẻ… Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế: phấn đấu kinh tế số chiếm 25% GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 15%; năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 12,5%; phấn đấu có trên 800 doanh nghiệp số,... Về phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số: Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 100% hộ gia đình, 100% đơn vị hành chính cấp xã; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G; 100% người dân có nhu cầu, đủ điều kiện có tài khoản thanh toán điện tử.

Đến năm 2030, 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt; 100% cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Kinh tế số chiếm khoảng 35% GRDP của tỉnh; năng suất lao động hằng năm tăng trên 13,5%; có trên 1.500 doanh nghiệp số. Xây dựng thành công nền tảng đô thị thông minh tại thành phố Bắc Giang và huyện Việt Yên.

Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, Tỉnh ủy đã giao UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời nghiên cứu xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Linh Đồng (Sở TT&TT Bắc Giang)

Từ khóa: Bắc Giang, ban hành Nghị quyết số 111-NQ/TU, chuyển đổi số, giai đoạn 2021-2025

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)