V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV


Ngày 07/06/2021, Bộ TTTT đã ban hành văn bản số 1961/BTTTT-VP gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Toàn văn nội dung văn bản xem tại đây.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)