V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV


 Ngày 07/06/2021, Bộ TTTT đã ban hành văn bản số 1957/BTTTT-VP gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Toàn văn nội dung văn bản xem tại đây.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)