V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV


Ngày 07/06/2021, Bộ TTTT đã ban hành văn bản số 1958/BTTTT-VP gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Toàn văn nội dung văn bản xem tại đây.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)