Đà Nẵng: Tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2021 kịp thời, chất lượng

(Mic.gov.vn) - 

Bắt đầu từ ngày 1-3, tổng điều tra kinh tế được thực hiện trên phạm vi cả nước. Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất, huy động gần như toàn bộ hệ thống chính quyền vào cuộc. Báo Đà Nẵng có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế thành phố Đà Nẵng về vấn đề này.


 

* Ông có thể cho biết mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021?

- Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra rất quan trọng do ngành thống kê thực hiện. Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô rộng, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau như: doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng...

1598420-1.jpg

Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố,

Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế thành phố Đà Nẵng

Cuộc tổng điều tra nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin... để đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng và chính quyền địa phương. Số liệu từ kết quả cuộc tổng điều tra năm 2021 sẽ được công bố đến cấp quận, huyện; đồng thời là cơ sở cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời gian tiếp theo. Kết quả điều tra sẽ là căn cứ quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn của Chính phủ, bộ, ban, ngành và địa phương về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

* Đối tượng nào sẽ nằm trong diện tổng điều tra?

- Đối tượng điều tra là toàn bộ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính; tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam hoạt động phi lợi nhuận bao gồm các quỹ xã hội, quỹ tư nhân, hoặc các hình thức tổ chức xã hội, phi lợi nhuận khác được thành lập theo luật pháp nước ngoài, các hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác đóng tại thành phố Đà Nẵng; các đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng và cơ sở của đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng.

20210422-l02.jpg

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm đánh giá sự phát triển, kết quả sản xuất, kinh doanh và quy mô doanh nghiệp... TRONG ẢNH: Công nhân vận hành máy móc thiết bị tại Nhà máy Sợi thuộc Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ. Ảnh: P.V

* Điểm mới của tổng điều tra kinh tế năm 2021 là gì, thưa ông?

- Tất cả nội dung điều tra lần này được thiết kế trong các bảng hỏi điện tử (Web-form) và theo phiếu điện tử (CAPI), hoàn toàn không sử dụng phiếu giấy. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo các cấp sẽ được thực hiện khá chặt chẽ, từ việc bám sát địa bàn, cơ sở được phân công phụ trách, đứng điểm đến việc thường xuyên truy cập vào hệ thống đã được phân quyền để kiểm tra tiến độ điều tra, chất lượng thông tin, tất cả các công đoạn phải được thực hiện xuyên suốt từ khi triển khai đến khi kết thúc tổng điều tra.

* Để cuộc tổng điều tra kinh tế diễn ra đúng kế hoạch và bảo đảm chất lượng, kết quả tốt nhất trong bối cảnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, đến thời điểm này, Ban chỉ đạo tổng điều tra của thành phố Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị như thế nào?

- Ngày 28-9-2020, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký ban hành Quyết định số 3595/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2021. Ngày 3-2-2021, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 662/UBND-TH về việc tổ chức cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại thành phố Đà Nẵng, qua đó quán triệt tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra và giao nhiệm vụ cho thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc tổng điều tra. Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra kinh tế thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể nhiệm vụ cho các đơn vị và các cá nhân liên quan.

Tính đến ngày 25-2-2021, Ban chỉ đạo đã hoàn thành công tác tập huấn nghiệp vụ cho Tổ thường trực ban chỉ đạo của thành phố, giảng viên cấp quận, huyện; đồng thời đã triển khai một số nhiệm vụ quan trọng như: công tác tuyên truyền, phân công thành viên trong ban chỉ đạo, Tổ thường trực đứng điểm, kiểm tra, giám sát công tác tập huấn nghiệp vụ, công tác điều tra tại địa bàn được phân công...

Hai giai đoạn của cuộc tổng điều tra

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại thành phố Đà Nẵng được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ ngày 1-3-2021 đến hết 10-5-2021), các đơn vị sẽ thực hiện thu thập thông tin của các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ, trong đó khối đơn vị sự nghiệp, hiệp hội dự kiến sẽ kết thúc trước 10-4-2021. Giai đoạn 2 (từ ngày 1-7-2021 đến 25-7-2021) sẽ thực hiện thu thập thông tin đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Dự kiến, kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 12-2021; kết quả chính thức công bố vào tháng 2 năm 2022.

 

https://baodanang.vn/

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)