Tỉnh ủy Thái Nguyên thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Ban chỉ đạo thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên vừa được thành lập, đảm nhận vị trí Trưởng Ban là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - ông Trịnh Việt Hùng.


Bên cạnh Trưởng ban là ông Trịnh Việt Hùng, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Ban chỉ đạo) còn 1 Phó Trưởng ban thường trực, 2 Phó Trưởng ban và 47 Ủy viên.

Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo là ông Lê Quang Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Giám đốc Sở TT&TT Đỗ Xuân Hòa và Phó Giám đốc Sở TT&TT Phạm Quang Hiếu là 2 Phó Trưởng ban chỉ đạo.

 

20210417-m02.jpg

 

Bộ TT&TT đã tăng cường cán bộ cho tỉnh Thái Nguyên để giúp địa phương này từng bước thực hiện lộ trình chuyển đổi số. (Ảnh hội nghị công bố quyết định tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho ông Phạm Quang Hiếu)

Trong đó, ông Phạm Quang Hiếu là cán bộ vừa được Bộ TT&TT biệt phái về công tác tại Sở TT&TT tỉnh Thái Nguyên để tham gia công cuộc chuyển đổi số địa phương này. Lãnh đạo Bộ TT&TT đã giao nhiệm vụ cho ông Phạm Quang Hiếu nhanh chóng nắm bắt con người, công việc tại Sở TT&TT Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên để có thể triển khai ngay các nhiệm vụ được giao; coi Thái Nguyên là quê hương mới, toàn tâm, toàn ý một lòng làm việc vì sự phát triển của ngành TT&TT Thái Nguyên, vì công cuộc chuyển đổi số của tỉnh.

Các Ủy viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên là lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh như: Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban, các Sở: Nội vụ, Công Thương, Tài chính, Y tế…

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và UBND tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 01; theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra và sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 01.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh cơ chế, chính sách khuyến khích chuyển đổi số trong giai đoạn 2021 - 2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu chuyển đổi số được cấp có thẩm quyền phân công.

Ban chỉ đạo có Quy chế hoạt động do Trưởng ban quyết định, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Sở TT&TT là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

 

20210417-m03.jpg

 

Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2025 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. (Ảnh minh họa: suckhoedoisong.vn)

Trước đó, tại hội nghị ngày 12/4 công bố quyết định tiếp nhận và phân công ông Phạm Quang Hiếu làm Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thái Nguyên, ông Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 12/11/2020, Bộ TT&TT và tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc thống nhất những nội dung quan trọng nhằm định hướng phát triển ngành TT&TT, đặc biệt là thực hiện chiến lược chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là tiền đề, cơ hội để tỉnh về đích trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Để biến cơ hội thành hiện thực, ngày 31/12/2020, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết 01 về chương trình chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đến nay, Nghị quyết đã và đang đi vào cuộc sống, tạo nên không khí lao động sản xuất mới, đặc biệt là thay đổi nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương về chuyển đổi số”, ông Trường chia sẻ.

Vào trung tuần tháng 2, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định chọn ngày 31/12 là Ngày chuyển đổi số tỉnh. Đây chính là ngày Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết 01 về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Chương trình hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành của nhà nước tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường.

Phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du miền núi phía Bắc, đến năm 2025 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo tiền đề đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Vân Anh

(Theo Báo VietNamNet)

Từ khóa: chính phủ số, chuyển đổi số, Thái Nguyên, Bộ TT&TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)