TP HCM sẽ tổng điều tra kinh tế quy mô lớn, liên quan đến nhiều người

(Mic.gov.vn) - 

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định ban hành Chỉ thị số 04 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn.

 


20210323-l1.jpg

Thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm để đáp ứng yêu cầu của “đại đô thị”. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Theo UBND TP HCM, đây là cuộc tổng điều tra kinh tế có quy mô lớn, tính chất phức tạp, phạm vi điều tra rộng, liên quan đến nhiều người. Việc thực hiện tổng điều tra có ý nghĩa quan trọng phục vụ công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội các cấp, các ngành TP.

Để cuộc Tổng điều tra tại TP đạt kết quả, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Cục Thống kê (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo) tổ chức thực hiện điều tra theo phương án của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và kế hoạch của TP.

Cục Thống kê có nhiệm vụ đôn đốc các sở, ngành, TP Thủ Đức cùng các quận, huyện, doanh nghiệp thực hiện tốt cuộc tổng điều tra. Cơ quan thường trực ban chỉ đạo cần thường xuyên báo cáo tình hình và đề xuất UBND TPxử lý những vấn đề phát sinh.

Sở Nội vụ TP tổ chức kế hoạch điều tra cơ sở hành chính năm 2021, phối hợp cùng Cục Thống kê, Sở Tài chính chỉ đạo các quận, huyện cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan. Đơn vị này cũng có nhiệm vụ phối hợp các sở, ngành lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho cuộc tổng điều tra.

UBND TP Thủ Đức và các quận – huyện có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân để nắm rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra.

Các tổ chức, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân có trách nhiệm cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho điều tra viên, Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

https://nld.com.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)