Những điểm mới trong cuộc Tổng điều tra kinh tế cả nước năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Từ ngày 1/3, Tổng cục Thống kê sẽ chính thức tiến hành Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước theo Quyết định số 307 của Thủ tướng Chính phủ.


20210301-l000.jpg

Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê trả lời phỏng vấn VTV

Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam, đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động tại việt nam và các cơ sở trực thuộc các tổ chức này.

Trao đổi với phóng viên VTV, bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, có nhiều điểm mới trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Thứ nhất, cuộc tổng điều tra kinh tế áp dụng xu hướng của thế giới đó là triệt để khai thác hồ sơ hành chính, phối hợp với các Bộ, ngành trong việc khai thác thông tin đầu vào. Đồng thời, cập nhật phương pháp luận của quốc tế chuẩn vào trong đơn vị, cơ sở.

Thứ hai, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong quá trình thu thập, biên soạn, xử lý và công bố thông tin.

Thứ ba, đổi mới trong công tác phối hợp. Cụ thể, sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành như Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông trong quá trình xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện tổng điều tra.

Như vậy, so với cuộc tổng điều tra cách đây 5 năm, những đổi mới về công nghệ thông tin lần này sẽ là một trong những điểm mới nhất được áp dụng trong quá trình điều tra.

"Chúng ta cần phải tập trung khai thác và phối hợp với nhau trong việc xây dựng các nguồn lực từ khâu cung cấp thông tin đến khâu lưu trữ, công bố và sử dụng dữ liệu. Đây chính là nguồn lực rất quý báu để xây dựng kho cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê", bà Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện thông qua hình thức thu thập thông tin qua phiếu Web-form và phiếu CAPI. Sau đó toàn bộ dữ liệu điều tra từ phiếu Web-form, phiếu CAPI và dữ liệu điều tra của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung Tổng điều tra và được xử lý để tổng hợp kết quả điều tra.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/3/2021 đến 30/5/2021 sẽ tiến hành thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên.

Từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/7/2021 sẽ tiến hành thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Dự kiến kết quả sơ bộ Tổng điều tra sẽ công bố vào tháng 12/2021 và công bố kết quả chính thức vào quý II/2022.

 

Theo VTV.VN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)