Gia Lai tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021: Quy mô lớn, góp phần hoạch định chính sách

(Mic.gov.vn) - 

Liên quan đến cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tuyên-Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh.


20210315-l007.jpg

Ông Nguyễn Văn Tuyên. Ảnh: Minh Nguyễn

* P.V: Mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra lần này là gì, thưa ông?

- Ông NGUYỄN VĂN TUYÊN: Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 (viết tắt là tổng điều tra) nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp để đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của các bộ, ngành và địa phương.

Đồng thời, tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia.

Bên cạnh đó, cuộc tổng điều tra lần này còn cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh, biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế-xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế-xã hội cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các bộ, ngành và địa phương. Qua đó, giúp Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực…

*  P.V: Ông có thể cho biết một số điểm mới so với các đợt tổng điều tra trước đây?

- Ông NGUYỄN VĂN TUYÊN: Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hiệp hội, trong những lần điều tra trước đều được thực hiện trên phiếu giấy do điều tra viên trực tiếp đến hướng dẫn và phỏng vấn đối tượng điều tra để thu thập thông tin nhưng đối với tổng điều tra lần này sẽ thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của tổng điều tra kinh tế 2021. Điều tra viên có trách nhiệm cung cấp tài khoản (tên đăng nhập và mật khẩu) để đơn vị điều tra đăng nhập vào hệ thống và hướng dẫn người cung cấp thông tin điền thông tin vào bảng hỏi điện tử (phiếu web-form) trên Trang thông tin điện tử tổng điều tra.

 20210315-l006.jpg

Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện tổng điều tra năm 2021. Ảnh: Minh Nguyễn

Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, điều tra viên đến từng cơ sở gặp người cung cấp thông tin (chủ cơ sở) để phỏng vấn, khác với những lần trước thực hiện bằng phiếu giấy. Tổng điều tra lần này còn kết hợp quan sát đối tượng điều tra để ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điện tử được thiết kế trên thiết bị điện tử cầm tay (phiếu CAPI).

Cuộc tổng điều tra lần này được thực hiện trên phạm vi cả nước. Thời gian thu thập thông tin, đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp được thực hiện từ ngày 1-3-2021 đến hết ngày 30-5-2021; đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, thời gian thu thập thông tin từ ngày 1-3-2021 đến hết 30-4-2021; đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thời gian thu thập từ ngày 1-7-2021 đến hết ngày 30-7-2021.

* P.V: Thưa ông, cuộc tổng điều tra lần này chỉ thống kê số liệu hay đưa ra cách nhìn tổng thể về bức tranh kinh tế-xã hội của địa phương và doanh nghiệp?

- Ông NGUYỄN VĂN TUYÊN: Tổng điều tra lần này thu thập thông tin của hầu hết các đơn vị, cơ sở sản xuất phi nông-lâm nghiệp trên địa bàn cả nước nói chung và của tỉnh ta nói riêng. Kết hợp với cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản giữa kỳ năm 2020 để có số liệu của toàn bộ nền kinh tế về tất cả các ngành, về sự phát triển số lượng doanh nghiệp đơn vị cơ sở, quy mô số lượng lao động, kết quả sản xuất kinh doanh và nhất là mức độ ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình sản xuất để Nhà nước có cơ sở đề ra những chính sách, đề án, quy hoạch sự phát triển kinh tế-xã hội theo từng địa phương, theo vùng và trên địa bàn cả nước một cách phù hợp nhất.

Có thể khẳng định cuộc tổng điều tra lần này có quy mô lớn, phác họa bức tranh đầy đủ về sự biến động, phân bố các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, số lượng lao động theo địa phương, ngành kinh tế…; nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau.

Do đó, Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra cho giám sát viên, điều tra viên từ cấp tỉnh đến huyện; đồng thời, yêu cầu các đơn vị bám sát nội dung trong kế hoạch tổng điều tra của tỉnh và thông báo phân công nhiệm vụ, công tác phối hợp của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ, thành công cuộc tổng điều tra.

*  P.V: Xin cảm ơn ông!

 

https://baogialai.com.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)