Tuyển chọn giám sát viên và quản trị hệ thống cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Tuyển chọn giám sát viên cuộc Điều tra cơ sở hành chính gồm 3 cấp giám sát: Giám sát viên cấp Trung ương, giám sát viên cấp tỉnh và giám sát viên cấp huyện. Giám sát viên các cấp là công chức ngành Nội vụ hoặc công chức, viên chức của các đơn vị được trưng tập cho cuộc điều tra.
 


20210304-l7.jpg

Ảnh minh họa

Ban chỉ đạo các cấp chịu trách nhiệm tuyển chọn giám sát viên. 

Số lượng giám sát viên cấp Trung ương sẽ tùy tình hình thực tế để tuyển chọn, phân công giám sát viên; Giám sát viên cấp tỉnh sẽ tuyển chọn tối đa 01 giám sát viên/03 huyện; Giám sát viên cấp huyện cần đảm bảo tối thiểu số lượng 01 giám sát viên/03 xã. 

Tuyển chọn quản trị hệ thống: Quản trị hệ thống được phân thành 3 cấp: Quản trị hệ thống cấp Trung ương, quản trị hệ thống cấp tỉnh và quản trị hệ thống cấp huyện. Quản trị hệ thống là công chức, viên chức ngành Nội vụ hoặc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn am hiểu về công nghệ thông tin được trưng tập cho cuộc điều tra.

Nhiệm vụ của giám sát viên gồm: theo dõi sát tiến độ thu thập thông tin tại địa bàn do người cung cấp thông tin cung cấp; đôn đốc người cung cấp thông tin thực hiện đúng tiến độ thu thập thông tin theo quy định; kiểm soát logic, chất lượng thông tin do cơ sở cung cấp và liên hệ lại nếu cần xác minh, chỉnh sửa và cập nhật lại thông tin trên trang thông tin điện tử cuộc điều tra;

Đồng thời, ghi mã, chuyển đổi những chỉ tiêu liên quan theo các bảng mã quy định (đơn vị hành chính, ngành kinh tế, sản phẩm sản xuất…); báo cáo cho Tổ thường trực cấp tỉnh/huyện những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thu thập thông tin; định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả công việc được phân công. 

Nhiệm vụ của quản trị hệ thống gồm: đảm bảo ổn định, thường xuyên, liên tục hệ thống thu thập thông tin của cuộc điều tra; quản lý toàn bộ tài khoản sử dụng của Tổ thường trực, giám sát viên, người cung cấp thông tin thuộc địa bàn được giao quản lý; 

Bên cạnh đó, liên hệ với các cơ sở hành chính cung cấp tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu) và hướng dẫn người cung cấp thông tin truy cập vào trang thông tin điện tử cuộc điều tra để xem hướng dẫn khai thông tin và thực hiện khai thông tin theo bảng hỏi điện tử. 

Đồng thời, phân quyền cho các tài khoản sử dụng trên địa bàn quản lý; cập nhật các thông tin liên quan đến cuộc điều tra: Văn bản pháp lý liên quan, thông báo nghiệp vụ, danh sách đơn vị điều tra./.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Nội vụ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)