Thái Bình - Triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Xác định vai trò, ý nghĩa quan trọng của cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, nên ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg, Cục Thống kê Thái Bình đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, huyện, xã, đồng thời tập trung chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện công tác chuẩn bị phấn đấu hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, từ đó tạo cơ sở để đánh giá tổng thể bức tranh nền kinh tế của tỉnh và phục vụ tốt công tác quy hoạch định hướng cho các năm tiếp theo. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra giai đoạn 1 đã sẵn sàng.


20210304-l4.jpg

Đây là cuộc Tổng điều tra được tiến hành 5 năm/lần nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp với các nội dung như: thông tin nhận dạng đơn vị điều tra, thông tin về lao động và thu nhập của lao động, thông tin về kết quả và chi phí sản xuất, kinh doanh, thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra. Từ những thông tin thu thập được sẽ góp phần quan trọng trong việc cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh và biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội, làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê và các bộ, ngành, địa phương. 

Đối tượng điều tra của cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 bao gồm các loại cơ sở: doanh nghiệp, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Các nhóm thông tin cần điều tra được thu thập theo 22 loại phiếu điều tra, trong đó khối doanh nghiệp áp dụng 17 loại phiếu, khối cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể áp dụng 2 loại phiếu, khối đơn vị sự nghiệp, hiệp hội áp dụng 2 loại phiếu và khối tôn giáo áp dụng 1 loại phiếu. 

Theo kế hoạch, cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 sẽ được tiến hành làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 1/3/2021 đến hết ngày 20/5/2021 thực hiện điều tra đối với doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, trong đó thời gian điều tra đối với doanh nghiệp từ ngày 1/3/2021 đến hết ngày 20/5/2021 và thời gian điều tra đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 1/3/2021 đến hết ngày 30/4/2021; giai đoạn 2 từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021 thực hiện điều tra đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo.

Do cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 liên quan đến nhiều đối tượng, phạm vi rộng, nội dung phức tạp với thời gian thực hiện dài nên Cục Thống kê tỉnh đã sớm tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc thành lập ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 các cấp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn bảo đảm đúng thời gian và thành phần quy định; đồng thời, thành lập các tổ thường trực giúp việc cho ban chỉ đạo, trên cơ sở đó chỉ đạo và triển khai kịp thời các công việc theo phương án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Đến hết tháng 11/2020, việc thành lập ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 các cấp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn đã hoàn thành; trong đó, Ban Chỉ đạo tỉnh gồm 14 thành viên do đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban; ban chỉ đạo 8 huyện, thành phố gồm 104 thành viên; ban chỉ đạo 260 xã, phường, thị trấn gồm 1.477 thành viên. Bên cạnh đó, Cục Thống kê Thái Bình còn tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành kế hoạch Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 và tổ chức hội nghị triển khai phương án Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 đến các sở, ngành và các địa phương trong toàn tỉnh.

Một trong những đổi mới của cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 đó là việc điều tra, thu thập thông tin được thực hiện bằng hình thức điện tử thông qua các thiết bị máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh; các nội dung điều tra được thiết kế trong các bảng hỏi điện tử (web-form) và theo phiếu điện tử (CAPI), hoàn toàn không sử dụng phiếu giấy. Chính vì thế, công tác tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên và tập huấn nghiệp vụ được Cục Thống kê tỉnh tiến hành nghiêm túc, kỹ lưỡng, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng, phù hợp với từng khối điều tra. 

Để phục vụ cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 1 được bắt đầu từ ngày 1/3/2021, Cục Thống kê Thái Bình đã lựa chọn hơn 100 điều tra viên, giám sát viên; tổ chức 2 hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, sử dụng thiết bị và phần mềm cho hơn 200 lượt điều tra viên, giám sát viên. 

Cùng với đó, Cục Thống kê Thái Bình cũng hoàn thành thông tin định danh về các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; trên cơ sở đó cập nhật danh sách 8.000 doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, hiệp hội thuộc diện điều tra trong giai đoạn 1 lên hệ thống. Ngoài ra, ngành Thống kê Thái Bình còn chú trọng tuyên truyền giúp các đối tượng điều tra và nhân dân trong tỉnh thấy được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong quá trình thực hiện Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, đồng thời huy động được tối đa các nguồn lực bảo đảm cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 đạt hiệu quả cao nhất.

Ngày 1/3/2021, cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 sẽ bước vào giai đoạn 1 với đối tượng điều tra doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Với sự chủ động chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, chắc chắn cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 sẽ đạt được hiệu quả cao nhất, từ đó tạo cơ sở dữ liệu quan trọng đánh giá chính xác sự phát triển của các đơn vị trên địa bàn theo ngành, lĩnh vực, loại hình, quy mô, chất lượng hoạt động.

 

Nguồn: baothaibinh.com.vn

Từ khóa: Tổng điều tra, kinh tế, Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021, doanh nghiệp, Thái Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)