Báo An ninh Hải Phòng chuyển thành chuyên đề của Báo Công an nhân dân

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Thông báo số 18-TB/ĐUCA ngày 25/2/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, từ ngày 1/3/2021, Báo An ninh Hải Phòng chính thức trở thành Chuyên đề An ninh Hải Phòng của báo Công an nhân dân theo Giấy phép xuất bản Chuyên đề An ninh Hải Phòng số 125/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/2/2021.


Chuyên đề An ninh Hải Phòng có nội dung, hình thức, kỳ xuất bản, tổ chức bộ máy giữ nguyên như cũ, xuất bản 6 số/tuần (thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy) với 16 trang, phát hành trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh miền duyên hải Bắc bộ. Báo điện tử trở thành chuyên trang An ninh Hải Phòng tên miền anhp.cand.vn theo giấy phép mở chuyên trang của Báo điện tử số 27/GP-CBC ngày 26/2/2021 của Cục Báo chí-Bộ Thông tin và Truyền thông.

20210304-m02.jpg 

 

Chuyên đề An ninh Hải Phòng số 01, ngày 1/3/2021.

 

Bộ Công an đã ủy quyền cho Giám đốc Công an thành phố trực tiếp quản lý, chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt công tác của Chuyên đề An ninh Hải Phòng (bao gồm công tác tổ chức cán bộ, hậu cần, tài chính, nội dung tuyên truyền…).

Báo An ninh Hải Phòng được thành lập ngày 12/6/1991 trực thuộc Công an thành phố Hải Phòng. Trải qua 30 năm, Báo An ninh Hải Phòng luôn đi đầu, tích cực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hải Phòng. Tờ báo có một lượng lớn độc giả của các tỉnh vùng Duyên hải Bắc bộ, khẳng định thương hiệu mạnh của báo chí công an nhân dân.

Thực hiện quy hoạch sắp xếp báo chí lực lượng công an nhân dân, việc báo Báo An ninh Hải Phòng chuyển thành chuyên đề của Báo Công an nhân dân sẽ kế thừa, phát huy thế mạnh, giữ thương hiệu “An ninh Hải Phòng” 30 năm qua đã được nhân dân thành phố Hải Phòng cũng như nhân dân các tỉnh khu vực Duyên hải Bắc bộ tin cậy, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố./.

Nguồn: Cổng Tin tức TP.Hải Phòng

Từ khóa: Quy hoạch báo chí, Báo Công an nhân dân, tôn chỉ, mục đích, chuyên đề, báo An ninh Hải Phòng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)