Quảng Nam: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 21/1, Tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Nam tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.


20210125-l5.jpg

Diễn đàn thu hút nhiều tham luận sâu sắc, ý nghĩa đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

 
Thượng tá Nguyễn Thành Long- Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Phạm Thị Thanh- Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì, điều hành Diễn đàn. Cùng tham dự có báo cáo viên PGS.TS.GVCC Hồ Tấn Sang- Nguyên Trưởng Khoa Chính trị học- Học viện Chính trị Hồ Chí Minh Khu vực III; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn.

Phát biểu đề dẫn, anh Lê Quang Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Ở nước ta, thanh niên chiếm đa số trong 65 triệu người sử dụng mạng xã hội, với thời lượng sử dụng nhiều so với khu vực và thế giới; việc định hướng giá trị và lối sống, lẽ sống của thanh niên rất dễ bị tác động, ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài nhất là môi trường mạng. Trong khi đó, phương thức, thủ đoạn công kích, chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, diễn biến khó lường, triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và truyền thông đa phương tiện để chống phá cách mạng Việt Nam. Một trong những âm mưu nguy hiểm ấy chính là tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng- Chủ nghĩa Mác- Lê nin và Tư tưởng  Hồ Chí Minh.

Thông qua Diễn đàn là dịp để các đoàn viên thanh niên nhận được sự định hướng, chỉ đạo từ các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan chuyên trách trong Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam; những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn công tác, đấu tranh của các chuyên gia, báo cáo viên, cán bộ Đoàn trong toàn tỉnh.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thực trạng công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; kinh nghiệm giúp cho đoàn viên thanh niên nhận diện được âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch đã và đang sử dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng nước ta trên không gian mạng. Đồng thời, đưa ra các giải pháp cụ thể, có tính hiện thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng trong thời gian tới; các giải pháp kết nối, định hướng thông tin, phát huy vai trò của từng đoàn viên thanh niên hiện nay.

Bên cạnh đó, diễn đàn cũng đã thảo luận, đưa ra những vấn đề đoàn viên thanh niên cần chú ý khi thực hiện nhiệm vụ này trong giai đoạn hiện nay; định hướng công tác tuyên truyền của Đoàn với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, góp phần đấu tranh hiệu quả với các quan điểm, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng./.

Thúy Hằng (Sở TT&TT Quảng Nam)

Từ khóa: Quảng Nam, Sở TT&TT, thông tin, xấu độc, bảo vệ, nền tảng tư tưởng, của Đảng, không gian mạng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)