Bắc Giang: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh

(Mic.gov.vn) - 
Tại kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 họp phiên thứ 2 (sáng ngày 9/12), các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại hội trường, tập trung vào các vấn đề kinh tế - xã hội. Thảo luận tại Hội trường, ông Trần Minh Chiêu, Giám đốc Sở TT&TT đã kiến nghị, đề xuất Bắc Giang cần đẩn nhanh tiến xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm là mục tiêu xuyên suốt trong giai đoạn tới.

20201215-l5.jpg

Toàn cảnh kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Phát biểu Thảo luận tại kỳ họp,  Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang Trần Minh Chiêu chia sẻ, để xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh, tiếp tục xây dựng Chính quyền điện tử, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai và minh bạch, trong thời gian tới tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương và ban hành chính sách của địa phương để tạo cơ sở pháp lý toàn diện cho việc triển khai, xây dựng phát triển Chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh hướng tới Chính quyền số của tỉnh.

20201215-l6.jpg

 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang Trần Minh Chiêu phát biểu thảo luận tại kỳ họp

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang cần chọn công nghệ là điểm đột phá chiến lược, nhất là công nghệ số, từ đó thay đổi mô hình quản trị, mô hình kinh doanh và đưa mô hình công nghệ số vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội. Đông thời, xây dựng hạ tầng viễn thông, hạ tầng CNTT, hạ tầng truyền thông để truyền dẫn, kết nối, triển khai, vận hành tốt hoạt động của Chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đích đến là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Hoàn thiện hạ tầng 4G, chuẩn bị phát triển hạ tầng 5G tại các khu công nghiệp để hỗ trợ sản xuất thông minh nhằm đón các làn sóng đầu tư mới vào tỉnh.

Xây dựng, phát triển hạ tầng dữ liệu tỉnh. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo, tận dụng tối đa công nghệ số 4.0 để phát triển nền kinh tế số hội nhập và hiện đại; mở rộng thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành ở các lĩnh vực của đời sống KT-XH.

Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Chú trọng tổ chức đào tạo, tập huấn, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Ban hành cơ chế khuyến khích thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để tham gia xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang, hướng đến nền kinh tế số, xã hội số, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.

PV

Từ khóa: Sở TT&TT, Bắc Giang, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số, xã hội số

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 5)