Bắc Ninh: Tập trung nguồn lực triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 26/10/2020, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Bộ TT&TT do ông Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đến làm việc với Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh về việc khảo sát hạ tầng số nhằm đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT.


20201027-l3.jpg

Ảnh minh họa

Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gồm 3 mục tiêu chính là phát triển Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội. Tất cả đều được xây dựng dựa trên một nền tảng chung được gọi là hạ tầng số (gồm 7 lĩnh vực chính là thiết bị, kết nối, dữ liệu, nền tảng, pháp lý, nhân lực - tổ chức, an toàn – an ninh mạng).

Tại buổi làm việc, Viện Chiến lược TT&TT đã thuyết trình vai trò và tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, đặc biệt là nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng Chính phủ số. Trên cơ sở đó, Viện Chiến lược TT&TT cũng đề nghị Sở TT&TT phối hợp khảo sát các chỉ số thuộc bộ chỉ số về hạ tầng phục vụ cho xây dựng Chính phủ số.
 
Để đẩy nhanh việc khảo sát hạ tầng số băng rộng tại Bắc Ninh, Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các phòng, ban hoàn thiện công tác thu thập thông tin dữ liệu về hạ tầng số tại địa phương, đầy đủ các tiêu chí: dân số, tỷ lệ đô thị hóa, thiết bị của cơ quan nhà nước, thiết bị của xã hội, tỷ lệ kết nối của cơ quan nhà nước và của xã hội, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây,... dựa trên dữ liệu mở, ứng dụng các công nghệ mới hướng tới nền kinh tế số, xã hội số theo định hướng đã đề ra.

Khánh Linh (Sở TT&TT Bắc Ninh)

Từ khóa: Sở TT&TT, Bắc Ninh, chuyển đổi số, hạ tầng viễn thông, CNTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)