Quảng Bình: Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua, Sở TT&TT Quảng Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức buổi gặp mặt báo chí để thông tin về kết quả Đại hội Đảng cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và triển khai công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Vũ Đại Thắng, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy; đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh. 


20200914-l10.jpg
 
Bí Thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cảm ơn các cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo đã kịp thời thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII
 
Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về kết quả Đại hội Đảng cấp trên cơ sở. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hướng dẫn của cấp trên, Tỉnh ủy Quảng Bình đã chọn 02 đảng bộ cấp trên cơ sở để thực hiện đại hội điểm gồm: Đảng bộ huyện Quảng Ninh và Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh. Sau đại hội điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để các Đảng bộ cấp trên cơ sở còn lại tiếp thu và tiến hành đại hội đại trà. Đến ngày 21/8/2020, toàn tỉnh có 13/13 đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành đại hội.
 
Báo cáo chính trị được các Đảng bộ cấp trên cơ sở chuẩn bị cơ bản đã đánh giá được kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua; gắn kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị với kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về nêu gương. Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể của cấp ủy và cán bộ, đảng viên.

Về kết quả bầu cử tại đại hội cấp trên cơ sở, tổng số cấp ủy viên được chuẩn bị và quyết định được thực hiện đúng quy định, giảm 5% so với cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện nghiêm túc quy chế bầu cử trong Đảng, danh sách bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ bảo đảm tỷ lệ số dư theo quy định. Về kết quả bầu cử ban chấp hành tại đại hội, các đại hội đều bầu một lần là đủ số lượng, đúng cơ cấu, đúng phương án nhân sự đã được chuẩn bị. Việc bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên đúng tiêu chuẩn, cơ cấu và đúng phương án. Qua đại hội cấp trên cơ sở, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình cũng đã rút ra một số kinh nghiệm trong quy trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cảm ơn các cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo đã kịp thời thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức đại hội Đảng cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về việc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ XVII, tuyên truyền một số chương trình hành động trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn tới gồm: Phát triển du lịch; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Bình sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, các phóng viên, nhà báo... để hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhằm đưa tỉnh Quảng Bình phát triển xứng tầm với tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Trước đó, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy đã đến thăm Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh, tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Doãn Mạnh

Từ khóa: Quảng Bình, Sở TT&TT, Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)