Họp Ban biên soạn Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam 2020

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 26/8/2020, tại Hà Nội, Ban biên soạn Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2020 đã họp bàn về công tác xây dựng Sách Trắng năm 2020. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm, Trưởng Ban biên soạn đã chủ trì cuộc họp. Cùng dự cuộc họp có các thành viên Ban biên soạn là đại diện các đơn vị: Vụ CNTT, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Vụ Bưu chính, Cục Tin học hóa, Cục Viễn thông, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Cục An toàn thông tin, Viện Chiến lược TT&TT.


2020826-st1.jpg
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm chủ trì buổi làm việc
 
Ngày 28/7/2020, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Quyết định số 1267/QĐ-BTTTT về việc thành lập Ban biên soạn xây dựng Sách Trắng 2020. Theo Quyết định trên, Ban biên soạn gồm đại diện các đơn vị: Vụ CNTT, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Vụ Bưu chính, Cục Tin học hóa, Cục Viễn thông, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Cục An toàn thông tin, Viện Chiến lược TT&TT. Trong đó, Vụ CNTT là đơn vị thường trực Ban biên soạn.
 
Tại cuộc họp, Vụ CNTT đã báo cáo tình hình xây dựng và phát hành Sách Trắng năm 2019. Theo đó, Sách Trắng năm 2019 đã được in và phát hành tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của Bộ ngày 28/12/2019. Sách Trắng phiên bản tiếng Anh đã được in và phát hành. Đồng thời, để thuận tiện cho việc tra cứu và khai thác thông tin số liệu, bản mềm của 02 phiên bản Sách Trắng đã được Vụ CNTT phối hợp Trung tâm Thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
 
Sách Trắng 2019 đã được cấu trúc lại các mục theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng. Đã bổ sung thêm một Mục mới về Báo chí, truyền thông bao gồm thông tin, số liệu của các lĩnh vực: Báo chí; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Xuất bản, In và Phát hành; Thông tin cơ sở; Thông tin đối ngoại. Bên cạnh đó, Sách Trắng 2019 cũng đã bổ sung thêm mục mới về Phát triển công nghiệp CNTT, cung cấp thông tin về các địa phương phát triển công nghiệp CNTT và tình hình phát triển doanh nghiệp CNTT.
 
Tuy nhiên, theo thường trực Ban Biên soạn, Sách Trắng năm 2019 còn một số hạn chế như: Các chỉ tiêu lĩnh vực báo chí, truyền thông mới đưa vào dẫn đến việc cung cấp số liệu đưa vào Sách Trắng 2019 còn chưa được kịp thời (cuối tháng 11 mới có đủ số liệu để biên tập, xử lý số liệu); Các đơn vị ngoài Bộ cung cấp số liệu chưa đầy đủ và kịp thời: Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB-XH; Số lượng Sách Trắng được in thiếu so với nhu cầu.
 
Về Sách Trắng năm 2020, Vụ CNTT đề xuất các đơn vị cần rà soát hệ thống chỉ tiêu cần quản lý của lĩnh vực mình phụ trách trên cơ sở Quyết định số 248/QĐ-BTTTT để bổ sung đưa trong Sách Trắng 2020 theo nguyên tắc: Chỉ tiêu chính, tiêu biểu và đại diện, thể hiện sự phát triển của lĩnh vực trong năm; Số liệu chỉ tiêu có thể thu thập trong 3 năm gần đây; Ưu tiên chỉ tiêu có trong báo cáo của UN/ITU.
 
Dự kiến Đề cương Sách Trắng 2020 bao gồm:
 
Phần 1- Bài tổng quan về tình hình phát triển CNTT-TT Việt Nam trong năm vừa qua: Thông điệp của Bộ trưởng; Khái quát về CNTT-TT trên thế giới; Những điểm nổi bật về CNTT-TT Việt Nam; Thứ hạng CNTT-TT Việt Nam trên bản đồ thế giới; Vai trò, tầm quan trọng và nội dung của chương trình chuyển đổi số quốc gia đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Định hướng phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông.
 
Phần 2- Thông tin số liệu của ngành CNTT-TT: Ngoài việc cung cấp số liệu năm 2019 về các lĩnh vực quản lý của Bộ, Sách Trắng còn có phần danh sách 20 địa phương dẫn đầu về doanh thu CNTT, về số lượng doanh nghiệp, về số lao động; và Danh sách 20 doanh nghiệp CNTT dẫn đầu về doanh thu; về số lượng lao động; về nộp ngân sách Nhà nước.
 
Phần 3- Giới thiệu các cơ quan, tổ chức về CNTT-TT.
 
Bên cạnh đó, điểm mới của Sách Trắng 2020 sẽ có thêm phần:  Đánh giá về kết quả chính thực hiện chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp CNTT của Việt Nam giai đoạn 2015-2019; Khái quát về chương trình chuyển đổi số quốc gia; Bổ sung thêm số liệu về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp CNTT: Tổng số vốn đầu tư nước ngoài, tổng số dự án đầu tư nước ngoài và tổng số nước đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp CNTT…
 
Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị các đơn vị của Bộ tham gia Ban soạn thảo rà soát lại các chỉ tiêu của từng lĩnh vực, để năm 2020 số liệu được bổ sung phong phú. Các đơn vị cần nâng cao nhận thức về việc tham gia thực hiện Sách Trắng 2020 để phục vụ cho chính các đơn vị trong công tác quản lý các lĩnh vực. Theo đó, các đơn vị cần đầu tư thời gian, trách nhiệm, đảm bảo tiến độ xuất bản Sách Trắng vào trước 20/12/2020.
 
Đối với công tác tuyên truyền, Thứ trưởng yêu cầu Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cần có các bài viết chuyên sâu về kết quả triển khai quy hoạch báo chí vừa qua; Đấu tranh và loại bỏ các thông tin xấu độc trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.../.

Thu Hương

Từ khóa: Bộ TT&TT, Sách trắng CNTT-TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)