Đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy và tội phạm trên địa bàn biên giới biển

(Mic.gov.vn) - 

 Những năm qua, ngoài việc kiện toàn tổ chức, biên chế và từng bước nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Tư lệnh BĐBP về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật.


Chủ động tham mưu

Những năm qua, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển của tỉnh cơ bản ổn định, tuy nhiên các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, sẵn sàng chống trả, đối phó lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Đáng lưu ý là tình hình có liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy, mua bán và vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển; trộm cắp tài sản; cố ý gây thương tích; đánh bạc dưới các hình thức; tình hình khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài và các hành vi vi phạm pháp luật khác diễn biến ngày càng phức tạp, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
 
20200701-l41.jpg
 
Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đến từng hộ gia đình ở khu vực biên giới biển để tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật. Ảnh: Biên Cương
 
Xuất phát từ tình hình trên và căn cứ vào thực tế của đơn vị, Phòng PCMT&TP đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch PCMT&TP hàng năm; các kế hoạch nghiệp vụ; kế hoạch cao điểm đấu tranh với các loại tội phạm như: mua bán trái phép chất ma túy; vận chuyển, mua bán trái phép hàng hóa trên biển, mua bán người; hoạt động vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản…
 
Phòng PCMT&TP phối hợp với các phòng chức năng thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật cho nhân dân trên địa bàn biên giới biển, thường xuyên đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức vận động, tuyên truyền. Thường xuyên phổ biến, thông tin kịp thời cho quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống và tố giác tội phạm.

Ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm
 
Phòng PCMT&TP phối hợp chặt chẽ, sử dụng đồng bộ và nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng và công tác nghiệp vụ PCMT&TP; thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, trọng tâm là công tác điều tra cơ bản, quản lý nghiệp vụ đối tượng và công tác xây dựng, sử dụng lực lượng mật, phục vụ có hiệu quả công tác nghiệp vụ, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn.
 
Mặt khác, chỉ đạo lực lượng trinh sát đặc nhiệm PCMT&TP thường xuyên bám địa bàn, chủ động phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm các đồn biên phòng và các lực lượng chức năng có liên quan nắm tình hình địa bàn, hoạt động của các loại đối tượng, chủ động trao đổi thông tin, tình hình có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, từ đó đã phát hiện, xử lý, tham mưu hướng dẫn xử lý có hiệu quả tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn.
 
Theo Đại tá Phạm Hữu Phương - Trưởng phòng PCMT&TP, để thực hiện tốt công tác PCMT&TP cần nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng hàng đầu là thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của các cấp về nhiệm vụ đấu tranh PCMT&TP; xây dựng đội ngũ đảm bảo số lượng, chất lượng. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, công tác nghiệp vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, phối hợp với các lực lượng có liên quan. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, nắm chắc phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống, tố giác tội phạm.
 

Quốc Hùng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)