Tổng hợp Báo chí viết về ngành TT&TT tuần 8/2020

(Mic.gov.vn) - 

Chính phủ giao Bộ TT&TT kêu gọi cộng đồng công nghệ chung tay trong phòng chống dịch, xây dựng Chính phủ điện tử và những điểm sáng từ chiến lược “Make in Vietnam”, các doanh nghiệp viễn thông chuyển hướng phát triển dịch vụ số…là những vấn đề được báo chí phản ánh về ngành trong tuần 8/2020

 

20200221-Nam-1.jpg
Các doanh nghiệp CNTT của Việt Nam đang có các sản phẩm, dịch vụ để xây dựng thành công Chính phủ điện tử.
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
  

VIỄN THÔNG
 
 

BÁO CHÍ
 
 

XUẤT BẢN
 
 

TỔNG HỢP
 
 
Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

P.V ( tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)