Tổng rà soát toàn bộ các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ

(Mic.gov.vn) - 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tiến hành tổng rà soát toàn bộ các văn bản pháp luật mà đơn vị mình đang áp dụng, kể cả các văn bản pháp luật do Bộ TT&TT ban hành cũng như các văn bản do các Bộ ngành khác ban hành nhưng liên quan đến ngành TT&TT; các đơn vị phải triển khai ngay và có kế hoạch rõ ràng cho từng tuần, từng tháng để hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và đạt chất lượng.


20200220-m02.JPG
 
Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo cuộc họp
 
Sáng ngày 20/2/2020, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước (QLNN) của Bộ TT&TT. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ TT&TT.
 
Bộ TT&TT thực hiện việc rà soát văn bản QPPL trên cơ sở thực hiện Quyết định 209/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 7/2/2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ. Theo đó, đối tượng, phạm vi rà soát văn bản là toàn bộ các văn bản QPPL được ban hành đến hết ngày 30/6/2020 còn hiệu lực (bao gồm cả các văn bản đã được ban hành nhưng đến hết ngày 30/6/2020 chưa có hiệu lực, trừ Hiến pháp) thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ. .
 
Tại buổi họp, đại diện Vụ Pháp chế đã trình bày dự thảo kế hoạch tổng rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TT&TT, về nội dung công việc, tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành. Đại diện các Cục, Vụ liên quan đã đưa ra nhiều đề xuất, tham góp ý kiến thực hiện kế hoạch này.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn chỉ đạo, thời gian thực hiện tổng rà soát văn bản QPPL mà Quyết định 209 đề ra rất sát sao nên tất cả các đơn vị thuộc Bộ ngay sau buổi họp hôm nay phải tiến hành tổng rà soát toàn bộ các văn bản pháp luật mà đơn vị mình đang áp dụng, kể cả các văn bản pháp luật do Bộ TT&TT ban hành cũng như các văn bản do các bộ, ngành khác ban hành nhưng liên quan đến ngành TT&TT. Đồng thời, trong khi rà soát, các đơn vị liệt kê những khó khăn, vướng mắc gặp phải khi triển khai các văn bản pháp luật trong thực tế và cần phải sửa đổi, bổ sung những nội dung nào. Do đó, cũng cần thành lập ngay một Tổ tiếp thu các ý kiến đề xuất từ các đơn vị.
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT nhận định, khối lượng công việc phải làm rất nhiều trong một thời gian ngắn nên Vụ Pháp chế cũng như các đơn vị phải triển khai ngay và có kế hoạch rõ ràng cho từng tuần, từng tháng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và đạt chất lượng.
 
Thứ trưởng chỉ đạo Vụ Pháp chế khẩn trương làm việc với Bộ Tư pháp để có thể sớm tổ chức hội nghị tập huấn nhằm hướng dẫn các đơn vị trong Bộ rà soát các văn bản pháp luật theo một quy trình thống nhất. Tham gia hội nghị tập huấn là trưởng các đơn vị hoặc cấp phó nhưng được giao phụ trách mảng pháp chế và các chuyên viên, viên chức có liên quan nhiều đến các văn bản pháp luật.
 
Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn giao Vụ Pháp chế và Văn phòng chủ trì thực hiện kế hoạch tổng rà soát Văn bản pháp luật và giao vai trò tổng chỉ huy cho Vụ trưởng Vụ Pháp chế./.

Giang Phạm

Từ khóa: Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, QPPL

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)