Tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 12/12, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ TT&TT năm 2019. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng tham dự và phát biểu tại Hội nghị. Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc kiểm soát TTHC trong hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước; trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ kiểm soát TTHC, cập nhật những kiến thức, quy định mới có liên quan đến việc kiểm soát TTHC cho đội ngũ cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.


20191212-ta1.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng biểu dương những nỗ lực của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần đưa Bộ TT&TT là một trong những Bộ đứng đầu về công tác thủ tục hành chính.
 
Tại Hội nghị, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ trong triển khai, cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu, quyết tâm thực hiện sát sao các nội dung cải cách thủ tục hành chính, tìm kiếm các công cụ mới, hiện đại, nâng cao nhận thức và chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính.
 
Thông qua Hội nghị, các học viên sẽ được trang bị những kỹ năng cần thiết, cơ bản của nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là vận hành, sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia; hiểu rõ những yêu cầu về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; thảo luận các hình thức, cách thức thực hiện có hiệu quả cao; trao đổi, làm rõ những nội dung, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách TTHC trong giai đoạn hiện nay và phương hướng trong thời gian tới; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị thuộc Bộ và doanh nghiệp; tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho cá nhân, tổ chức./.

Thảo Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)