Tổng hợp Báo chí viết về ngành TT&TT tuần 49/2019

(Mic.gov.vn) - 

Thủ tướng phê duyệt danh sách mới các thành viên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử, sẽ công bố Chỉ số an toàn thông tin mạng Việt Nam 2019 vào đầu năm tới, sửa đổi hoàn thiện các quy định trong Luật báo chí 2016 là nhu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay, Bộ TT&TT hướng dẫn các tỉnh, thành phố triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh…là những vân sđề nổi bật về Ngành được các báo phản ánh trong tuần 49/2019


20191206-Nam-2.jpg
 
Tại Bắc Kạn, hiện hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã được triển khai đến 501 cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến xã, tạo điều kiện liên thông văn bản 4 cấp (Ảnh minh họa: baobackan.org.vn)
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
 

VIỄN THÔNG
 
 

BÁO CHÍ
 
 

XUẤT BẢN
 
 

TỔNG HỢP
 
 
Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

HN (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)