Phú Yên bàn giao thiết bị chương trình giảm nghèo thông tin năm 2019

(Mic.gov.vn) - 

Từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019, trong đầu tháng 12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên đã thực hiện việc bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng 05 bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 02 huyện: Đồng Xuân, Sông Hinh và 03 xã: Xuân Lâm, Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu; Đa Lộc, huyện Đồng Xuân trên địa bàn tỉnh, với tổng trị giá thiết bị hơn 390 triệu đồng.


 
20191206-m01.jpg
 
Sở TT&TT bàn giao bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện
 
20191206-m02.jpg
 
Sở TT&TT bàn giao bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại xã
 
Việc trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã nằm trong dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Dự án chú trọng đến công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo, đài, các phương tiện truyền thông. Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo, nhằm thay đổi, chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước…
 
 
 

Xuân Phương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)