Tổng hợp Báo chí viết về ngành TT&TT tuần 48/2019

(Mic.gov.vn) - 

Bộ TT&TT khai trương “Hệ thống Chia sẻ và Giám sát thông tin phục vụ Chính phủ điện tử”, phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019, năm 2020: Thanh tra tình trạng báo hóa tạp chí điện tử, sách nhiễu doanh nghiệp…là những vấn đề báo chí đưa tin về Ngành trong tuần 48/2019

 

20191129-Nam-1.jpg
Việc ngăn chặn và xử lý “quảng cáo rác” của các nhà mạng là rất cần thiết nhằm bảo vệ khách hàng.
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
 

VIỄN THÔNG
 
 

BÁO CHÍ
 
 

XUẤT BẢN
 
 

TỔNG HỢP
 
 
Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

HN (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)