Diễn tập an toàn thông tin phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

(Mic.gov.vn) - 

Trong 05 ngày, từ 18/11 đến 22/11/2019, tại Vĩnh Phúc, Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam trực thuộc Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông và Công ty Cổ phẩn công nghệ An toàn thông tin và truyền thông Việt Nam (VNIST) tổ chức diễn tập an toàn thông tin với nội dung: Phát hiện và phối hợp xử lý tấn công hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc.


20191128-m02.jpg
 
Các cán bộ tham gia chương trình diễn tập
 
Chương trình diễn tập năm 2019 với sự tham gia của 30 cán bộ chuyên trách về CNTT và Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin (ATTT) mạng đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Theo chương trình, các thành viên tham gia sẽ được các Chuyên gia của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam và Công ty Cổ phẩn công nghệ An toàn thông tin và truyền thông Việt Nam (VNIST) huấn luyện các kỹ năng đảm bảo ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT và ứng phó kịp thời các sự cố tấn công các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử theo tinh thần Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam. Đặc biệt, diễn tập năm 2019 tại Vĩnh Phúc tập trung huấn luyện và diễn tập các kỹ năng cần thiết nhất để cho cán bộ chuyên trách CNTT thực hiện các điều khoản quy định tại Chương II “Bảo đảm an toàn thông tin” thuộc quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành ngày 17/12/2019.
 
Tham gia thực hiện diễn tập, các thành viên còn được trực tiếp xử lý, thao tác với hệ thống giả lập theo kịch bản tấn công điển hình, đã được Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam tổng hợp từ những tình huống an toàn thông tin đã diễn ra ở các địa phương và các bộ, ngành trong năm 2018, 2019. Quá trình diễn tập cũng đã đưa ra quy trình phối hợp cụ thể giữa người sử dụng máy tính, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin,  Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam và mạng lưới các doanh nghiệp, chuyên gia an toàn thông tin.
 
Quá trình huấn luyện và diễn tập được tổ chức trên các hệ thống giả lập tình huống hiện đại, quy trình xử lý chặt chẽ, các học viên tham gia thực hành 100% nên đã tạo được không khí diễn tập hăng say, sôi nổi. Kết quả huấn luyện an toàn thông tin trong 03 ngày đầu đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng, nghiêm túc của hầu hết các cán bộ tham dự, 100% học viên đạt thực hiện được trên 65% yêu cầu huấn luyện, cá biệt có các cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ, Công An tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đạt được 80-90% yêu cầu huấn luyện do các đơn vị tổ chức đặt ra. Các nội dung tập trung hướng dẫn thực hiện Quyết định số 31/2018/QD-UBND của UBND tỉnh nên có tính thiết thực cao, làm rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động trong công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng.
 
 

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)