Bắc Giang: Triển khai nhiều giải pháp quản lý, phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Việc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang hoạt động, tham gia đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh xây dựng các công trình hạ tầng để phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, việc phát triển và quản lý hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động còn bộc lộ những khó khăn nhất định như: nhận thức chưa thống nhất; hiệu quả công tác phối hợp chưa cao, kinh phí hạn hẹp, tỷ lệ doanh nghiệp dùng chung hạ tầng thấp, hiệu quả tuyên truyền hạn chế... là những vấn đề cần được khắc phục.


20191126-l11.jpg

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Thực hiện chức năng của cơ quan quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông, thời gian qua Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã tích cực triển khai các nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng kể như: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với UBND thành phố Bắc Giang và các ngành liên quan để kiểm tra, chỉ đạo việc thực ngầm hóa và chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn; ban hành Công văn số 707/STTTT-BCVT ngày 16/8/2019 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác ngầm hóa cáp mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh; đánh giá việc thực hiện Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 về việc phê duyệt Đề án ngầm hoá và bó gọn dây dẫn trên địa bàn thành phố Bắc Giang...

Tại các khu đô thị mới, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Bắc Giang làm tốt công tác thẩm định thiết kế hạ tầng viễn thông thụ động đối với tất cả các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, tuyến đường mới. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Sở đã tham gia 48 ý kiến góp ý thẩm định, yêu cầu chủ đầu tư phải thiết kế, xây dựng đảm bảo cho các nhà mạng viễn thông, truyền hình cáp sử dụng chung phục vụ ngầm hóa, cung cấp dịch vụ cho nhân dân;  thiết kế xây dựng phải đảm bảo tuân thủ Tiêu chuẩn TCVN 8700:2011 Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đầu cáp viễn thông; tiêu chuẩn TCVN 8699:2011 Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật; quy chuẩn kỹ thuật QCVN 33:2011/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.
 
Tại các khu đô thị cũ đã có hạ tầng, Sở yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các nhà mạng viễn thông (chủ yếu Viễn thông Bắc Giang) thực hiện cải tạo, nâng cấp, sử dụng chung cơ sở hạ tầng để phục vụ ngầm hóa, cụ thể: Đường Hùng Vương, Võ Nguyên Giáp, Quách Nhẫn, Lê An, Trần Đăng Tuyển... Đến nay, đã xây dựng được 30km/146km cống bể, khối lượng ước đạt 20,5% theo Kế hoạch (trong đó: Nhà nước đầu tư 24,2km, doanh nghiệp đầu tư được 5,8km).
 
Về công tác bó gọn dây dẫn tại khu đô thị, trên địa bàn thành phố đã hoàn thành bó gọn dây dẫn tại 10/43 tuyến đường, tổng chiều dài 23,94km/47km, khối lượng ước đạt 32,3% kế hoạch (theo kế hoạch đến năm 2020 đạt 45%). Công ty Điện lực Bắc Giang đã tổ chức treo gông và cáp chịu lực với chiều dài là 66,07km (riêng thành phố Bắc Giang: treo gông trên 10 tuyến với tổng chiều dài là gần 30km) để cho các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp thực hiện chỉnh trang, bó gọn cáp. UBND thành phố và các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp đã làm điểm chỉnh trang tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Xương Giang theo chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà, tại Thông báo kết luận số 165/TB-UBND ngày 13/6/2019. Đến nay, các nhà mạng đã phối hợp cơ bản hoàn thành chỉnh trang, thanh thải cáp thừa, đi dây vào gông tại các tuyến đường trên, tạo điểm nhấn và mỹ quan đô thị.
 
Trên cơ sở đề xuất nhu cầu xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) để nâng cao chất lượng phủ sóng, cung cấp dịch vụ 3G, 4G, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thẩm định và ra văn bản chấp thuận Danh mục vị trí xây dựng trạm BTS cho doanh nghiệp viễn thông đảm bảo theo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025Việc cấp giấy phép xây dựng trạm BTS thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo phân cấp (Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 về Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động). Hiện nay, toàn tỉnh có 05 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động: VNPT, Viettel, MobiFone, Gtel và Vietnamobile với tổng số 1.340 vị trí cột ăngten thu phát sóng thông tin di động.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, công tác quản lý phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện vẫn còn tồn tại một số khó khăn nhất định, đó là: Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của phát triển ứng dụng, hạ tầng CNTT của một số cấp ủy, chính quyền địa phương và người đứng đầu còn hạn chế, chưa có quyết tâm cao dẫn đến tổ chức thực hiện chưa tốt; Công tác phối hợp, hợp tác giữa các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp và Công ty Điện lực Bắc Giang trong việc thực hiện công tác ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp chưa tốt; Kinh phí thực hiện ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp trên địa bàn đòi hỏi lượng vốn để thực hiện rất lớn, trong khi ngân sách nhà nước không có nguồn kinh phí hỗ trợ cho các địa phương, doanh nghiệp; doanh nghiệp của tỉnh phải xin xét duyệt kinh phí từ phía đơn vị cấp trên; tỷ lệ sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp viễn thông vẫn còn ít; Việc triển khai xây dựng Trạm thu phát sóng di động (BTS) vẫn còn gặp khó khăn tại một số địa phương; Các doanh nghiệp viễn thông chưa tích cực chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận từ người dân địa phương nên việc xây dựng trạm BTS còn gặp nhiều khó khăn.
 
Để khắc phục những khó khăn, tồn tại này, trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đề ra một số giải pháp sau: Quy hoạch các điểm (vị trí) lắp đặt trạm BTS sử dụng chung (2-3 nhà mạng); Quy hoạch tổng thể các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, đảm bảo mỗi xã có ít nhất một điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của các nhà mạng; Tăng cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng CNTT&TT, tránh gây tốn kém nguồn lực phát triển của xã hội; Đa dạng hóa các loại hình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên cơ sở các dịch vụ băng rộng, kết nối Internet tốc độ cao, tăng cường sử dụng smartphone tại các vùng công ích; Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng làm tốt công tác thẩm định thiết kế hạ tầng viễn thông thụ động đối với tất cả các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, tuyến đường mới đảm bảo theo tiêu chuẩn để phục vụ công tác ngầm hóa dây dẫn. Đồng thời, Sở tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đầu tư nâng cấp, đảm bảo cơ sở hạ tầng dùng chung cho các doanh nghiệp viễn thông, ngầm hóa cung cấp dịch vụ cho khách hàng; tổ chức thanh thải, bó gọn hệ thống mạng cáp thông tin đảm bảo kỹ thuật và mỹ quan đô thịỨng dụng công nghệ mới và đảm bảo hạ tầng để sẵn sàng chuyển đổi mạng thông tin di động 5G; Tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành viễn thông và các quy định có liên quan đến các tổ chức cá nhân thi công xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương. Xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và các hành vi phá hoại hoặc cản trở trái pháp luật việc xây dựng các công trình viễn thông./.

Sở TT&TT Bắc Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)