Tổng hợp Báo chí viết về ngành TT&TT tuần 16/2019

(Mic.gov.vn) - 

Nhiều hoạt động phong phú trong Ngày Sách Việt Nam, Hội thảo về an toàn, an ninh mạng Việt Nam sẽ được tổ chức thường niên, đảm bảo an toàn hạ tầng mạng dịp nghỉ lễ… là những thông tin nổi bật về Ngành được các báo phản ánh trong tuần.


20190419-Nam-1.jpg
 
Văn hóa đọc có bị lấn át bởi văn hóa nghe nhìn?
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

VIỄN THÔNG
 

BÁO CHÍ
 

XUẤT BẢN
 

TỔNG HỢP
 
Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

 

HN (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)