ASEAN tăng cường hợp tác xây dựng Kế hoạch Tổng thể ASEAN Số đến năm 2025

(Mic.gov.vn) - 
Từ ngày 28-29/3/2019, Hội nghị diện hẹp của các Bộ trưởng phụ trách kinh tế số ASEAN (ASEAN Digital Ministers’ Retreat) đã được tổ chức tại Thái Lan, với sự tham gia của Lãnh đạo các Bộ, cơ quan quản lý phụ trách về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và Tổng thư ký ASEAN. Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng dẫn đầu đã tham dự Hội nghị. 

 
anh-1-tham-du-hoi-nghi.jpg
 
Các Đại biểu tham dự Hội nghị diện hẹp của các Bộ trưởng phụ trách kinh tế số ASEAN
 
 Để đẩy mạnh phát triển kinh tế số, Hội nghị đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong việc điều phối và hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế.
 
anh-2-tham-du-hoi-nghi.jpg
 
Các Đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm 
 
Trong giai đoạn 2015-2020, ASEAN đã triển khai nhiều sáng kiến hợp tác trên cơ sở Kế hoạch tổng thể ICT 2020 (AIM2020), được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng TELMIN 2015 tổ chức tại Việt Nam. Để chuẩn bị cho 5 năm tới, ASEAN sẽ tiếp tục tập trung xây dựng Kế hoạch tổng thể 2025, với phạm vi bao gồm nhiều lĩnh vực gắn với sự phát triển của ASEAN Số (Digital Master Plan).
 
Anh-3-tham-du-hoi-nghi-.jpg
 
  Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng dẫn đầu đã tham dự Hội nghị. 
 
Hội nghị cũng xác định các lĩnh vực ưu tiên trong thời gian tới, bao gồm hợp tác nâng cao năng lực và kỹ năng số, chuyển đổi số, quản lý dữ liệu số, an toàn thông tin và hệ sinh thái số. Hội nghị nhấn mạnh vai trò của mạng 5G đối với sự phát triển ASEAN số (Digital ASEAN), khẳng định cần thiết thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, khối các trường, viện nghiên cứu… trong việc phát triển kinh tế và xã hội số.
 
Đối với lĩnh vực an toàn thông tin, Hội nghị nhất trí rà soát và điều chỉnh cơ chế hợp tác để phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn tới, tập trung phát triển và nâng cao năng lực, chia sẻ thông tin giữa các ngành/lĩnh vực ở cả cấp quốc gia và khu vực thông qua các diễn đàn, chương trình hợp tác liên ngành về an ninh mạng của ASEAN./. 

 

 

Vụ HTQT- Bộ TT&TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)