Xử phạt hành chính Báo Lao Động

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 14/01/2019, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 3/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Báo Lao Động.


Theo đó, xử phạt hành chính 3 triệu đồng đối với Báo Lao Động do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Thông tin sai sự thật nhưng chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong bài viết “ĐBSCL: Địa phương heo hút, càng có nhiều thành phố”(05/11/2018). Quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
 
Tình tiết giảm nhẹ: Báo Lao Động đã nhận ra sai phạm, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước, kịp thời khắc phục hậu quả gỡ bỏ bài viết đồng thời hợp tác tích cực với cơ quan chức năng để xem xét giải quyết vụ việc, đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1, 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
 
Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Báo Lao Động cải chính, xin lỗi thông tin sai sự thật nêu trên theo quy định của pháp luật.
 
Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này./.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)