Phát huy vai trò dẫn dắt trong khối CNTT của Bộ TT&TT

(Mic.gov.vn) - 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã nhấn mạnh Cục Tin học hóa là đơn vị “anh cả”, “đơn vị xương sống” trong khối các đơn vị CNTT của Bộ.


Ngày 26/12/2018, tại Hà Nội, Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

 20181227-m010_2.jpg
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Báo cáo một số kết quả đạt được trong năm 2018, Cục trưởng Cục Tin học hóa Nguyễn Thành Phúc cho biết một số văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang được hoàn thiện như Nghị định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (thay Nghị định 102/2009/NĐ-CP và QĐ 80/2014/QĐ-TTg); Nghị định về quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu số, Khung kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT 2.0)… Đây là những văn bản quan trọng đã được Cục phối hợp với các bên liên quan để xây dựng dự thảo kỹ lưỡng.
 
Cục cũng đã tham mưu Lãnh đạo Bộ TT&TT ban hành nhiều văn bản quan trọng như Ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin điện tử một cửa; Hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, chuyên ngành (Phiên bản 1.0)…
 
Về công tác chỉ đạo điều hành và thực thi quản lý nhà nước, Cục đã hoàn thành đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước (CQNN) 2017; Công bố phần mềm một cửa điện tử thống nhất; Thẩm định, cho ý kiến đối với kiến trúc chính quyền điện tử/ CPĐT đối với hầu hết các bộ, ban, ngành địa phương, cụ thể đã có 14 Bộ, 58 tỉnh/thành phố đã ban hành khung sau khi có ý kiến thẩm định.
 
Ngoài ra, Cục đã triển khai Quy chuẩn quốc gia số QCVN 109:2017/BTTTT về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với CSDL quốc gia về dân cư. Cục đã đưa vào thử nghiệm trang thông tin chuyên đề và công cụ thử nghiệm hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn tại địa chỉ http://qcvn109.gov.vn. Cục đã triển khai kết nối các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương theo Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam.
 
Đặc biệt, năm 2018, Cục đã thực hiện vai trò Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về CPĐT; Triển khai Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 phê duyệt Kế hoạch của Bộ TT&TT thực hiện Đề án; Xây dựng Đề án chuyển đổi số quốc gia; Góp ý Đề án thành phố thông minh của Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Ninh Thuận, Đà Lạt…
 
Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc cũng cho biết trong năm 2018, Cục đảm nhận nhiều nhiệm vụ có tính phức tạp cao, nhu cầu phối hợp 2 chiều với các Sở, ban, ngành, địa phương nhằm thúc đẩy phát triển CPĐT ngày càng nhiều trong khi nguồn nhân lực trong Cục hạn chế. “Nhiều công việc đột biến, đòi hỏi thời hạn rất ngắn. Cường độ làm việc 6 tháng cuối năm 2018 gấp 2 – 3 lần bình thường.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao các công tác mà Cục Tin học hóa đã thực hiện trong năm 2018, đồng thời chia sẻ những khó khăn của Cục.
 
Trước những thách thức về khối lượng lớn công việc phải thực hiện trong khi nguồn nhân lực giới hạn, Thứ trưởng yêu cầu Cục Tin học hóa phải thể hiện được 4 nội dung cho công tác năm 2019 là “bao quát”, “chủ động”, “kết nối” và “tiên tiến”. “Cục Tin học hóa là “anh cả”, “đơn vị xương sống” trong lĩnh vực CNTT nên lưu ý 4 nội dung để thay đổi, đáp ứng với tình hình công tác mới. Các đơn vị khác trong khối CNTT của Bộ cũng cần lưu ý 4 nội dung này bởi trong bối cảnh hiện nay không có sự thay đổi chắc chắn sẽ tụt hậu”.
 
Hiện nay, Cục đang phải triển khai các nhiệm vụ quan trọng, phục vụ trực tiếp các vai trò của Bộ như triển khai CPĐT, xây dựng các văn bản quản lý nhà nước liên quan với những vấn đề rất mới như dữ liệu mở, triển khai khung kiến trúc CPĐT; Triển khai các nội dung liên quan đến vai trò của Bộ như đề án CPĐT, hệ sinh thái, bên cạnh một loạt công việc hàng ngày nên cần phải có cách làm khác, nhìn khác, Thứ trưởng cho biết thêm.
 
Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Tin học hóa sử dụng nguồn nhân lực chuyên gia bên ngoài Cục, phải dùng các công cụ trực tuyến để làm được nhiều việc, tiết kiệm thời gian, hỗ trợ tốt các đơn vị CNTT trong Bộ và bên ngoài. Ngoài ra, Cục phải cải thiện vai trò, vị trí trong cộng đồng CNTT.
Về việc xây dựng đề án Chuyển đổi số, Cục nên nghiên cứu theo hướng là giao nhiệm vụ của Chính phủ cho các Bộ/ngành thực hiện những nội dung công việc cụ thể.
 
Thứ trưởng mong muốn Cục tiếp tục nỗ lực và tìm ra các động lực để phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019.
 

Lan Phương (http://ictvietnam.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)