Sở TT&TT Hưng Yên: Tập huấn an toàn thông tin mạng và ứng cứu sự cố về an toàn thông tin

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 06/12/2018, Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên tổ chức tập huấn về an toàn thông tin và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.


20181210-M03.jpg
 
Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên
 
Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Khắc Lịch – Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam truyền đạt các nội dung cơ bản về tình hình an toàn, an ninh mạng, các quy định về mạng lưới ứng cứu sự cố mạng trong các văn bản quy phạm pháp luật đã được Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh ban hành; các phương thức tấn công và phòng tránh nguy cơ tấn công mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tại buổi tập huấn, Sở Thông tin và Truyền thông đã công bố Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên và Quyết định số 179/QĐ-STTTT ngày 27/3/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt danh sách thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên. Theo đó, Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên gồm 53 thành viên là cán bộ phụ trách CNTT của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.
 
Qua hội nghị tập huấn, các thành viên của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên đã được trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng trong việc phòng tránh nguy cơ mất an toàn thông tin để ứng cứu kịp thời sự cố khi bị tấn công mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần bảo đảm an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh./.

Sở TT&TT Hưng Yên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)