Nam Định tổ chức diễn tập bảo đảm an toàn thông tin mạng phục vụ phát triển Chính quyền điện tử

(Mic.gov.vn) - 

Từ ngày 04 – 07/12/2018, Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định đã tổ chức khóa đào tạo, tập huấn bảo mật và kỹ thuật phòng chống tấn công hệ thống mạng và diễn tập bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định lần thứ I. Tham gia diện tập có hơn 40 cán bộ quản trị mạng, cán bộ phụ trách CNTT của 37 cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định.


20181210-m02.jpg
 
Nội dung buổi diễn tập bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định lần thứ I đặt tình huống phát hiện, xử lý Cổng thông tin điện tử cấp huyện, cấp sở bị tấn công chiếm quyền điều khiển, thay đổi nội dung, giao diện.
 
Theo Quyết định 632/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, lĩnh vực thông tin được xác định là 1 trong 11 lĩnh vực cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng. Vì vậy, việc triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành là một yêu cầu cấp thiết.
 
Hoạt động tập huấn, diễn tập này nhằm giúp cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định tăng cường khả năng phản ứng và giảm thiểu thiệt hại khi có tấn công mạng xảy ra.
 
Với sự tham gia diễn tập của hơn 40 cán bộ quản trị mạng, cán bộ phụ trách CNTT của 37 cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định, chương trình khóa đào tạo, tập huấn bảo mật và kỹ thuật phòng chống tấn công hệ thống mạng và diễn tập bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định lần thứ I gồm 2 sự kiện chính: tập huấn và diễn tập.  
 
Cụ thể, nối tiếp chương trình tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ 04/12/2018 đến 06/12/2018, diễn tập bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định diễn ra trong ngày 07/12/2018.
 
Kịch bản chương trình diễn tập tập trung vào các nội dung: Phát hiện, xử lý tấn công mã độc, đánh cắp dữ liệu quan trọng qua thư điện tử công vụ; Phát hiện, xử lý Cổng thông tin điện tử cấp huyện, sở bị tấn công chiếm quyền điều khiển, thay đổi nội dung, giao diện; Phát hiện, xử lý tình huống tấn công từ chối dịch vụ vào Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.
 
Đặc biệt, theo chia sẻ của đại diện Ban tổ chức, với mục tiêu nâng cao năng lực, kỹ thuật và kinh nghiệm xử lý tấn công mạng, chương trình diễn tập đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2018 được thực hiện trên các hệ thống công nghệ thông tin mô phỏng, cho phép các cán bộ tham gia có thể thao tác như trên hệ thống thật.
 
20181210-m01.jpg
 
Kết thúc đợt tập huấn, diễn tập bảo đảm an toàn thông tin tại các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định lần thứ I năm 2018, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 2 đội, 10 cá nhân đạt kết quả cao trong tập huấn, diễn tập thực tế.
 
Ban tổ chức kỳ vọng thông qua các buổi tập huấn, diễn tập bảo đảm an toàn thông tin, các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Nam Định, nhất là các cán bộ kỹ thuật trực tiếp đảm trách vận hành các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị có thêm được các kiến thức, kỹ năng cần thiết cùng những kinh nghiệm thực tiễn để triển khai tốt công tác bảo đảm an toàn cho các lĩnh vực, hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và hệ thống thông tin phục vụ cho hoạt động của cơ quan, tổ chức cũng như phục vụ cho cộng đồng./.

Sở TT&TT Nam Định

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)