Kiểm tra việc thực hiện các Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại và cơ quan thường trú ở nước ngoài

(Mic.gov.vn) - 

Trong hai ngày 5 và 6/12/2018, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện các Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại và Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài do Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo dẫn đầu đã đến làm việc tại Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN); Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Nhân dân.


20181206-l1.jpg

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại buổi làm việc với Báo Nhân dân

Tham gia Đoàn công tác có các thành viên gồm lãnh đạo các Cục Thông tin đối ngoại, Cục Báo chí, Cục PTTH&TTĐT - Bộ TT&TT; Vụ Báo chí-Xuất bản (Ban Tuyên giáo TW); Vụ Khoa giáo-Văn xã (Văn phòng Chính phủ); Vụ Thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao); Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); Vụ Lao động, Văn hóa, xã hội (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Phòng An ninh báo chí, xuất bản (Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an).
 
Thực hiện Quyết định số 2101/QĐ-BTTTT ngày 4/12/2018 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện các Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại và Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài gồm 12 thành viên do Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo làm trưởng Đoàn đã làm việc tại 4 cơ quan gồm: Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN); Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Báo Nhân dân.
 
Tại các buổi làm việc, Đoàn đã nghe các báo cáo về việc thực hiện Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại; Kết quả thực hiện Quy hoạch phát thanh, truyền hình đối ngoại đến năm 2020; kết quả thực hiện Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020 tại 4 cơ quan thông tấn báo chí nêu trên; cũng như những đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ các khó khăn, trở ngại nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong tình hình mới.
 
Cũng tại các cuộc làm việc, 4 cơ quan thông tấn, báo chí đã kiến nghị với Đoàn công tác tổng hợp báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động tác nghiệp; hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phục vụ việc tác nghiệp, truyền tin, bài, hình ảnh từ ngước ngoài về; việc thuê/mua trụ sở làm cơ quan thường trú ở nước ngoài; chế độ đãi ngội, việc mua bảo hiểm xã hội, chỗ học hành cho con khi đi cùng bố/mẹ đi thường trú ở các nước; vấn đề đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho các phóng viên thường trú ở nước ngoài…
 
Phát biểu tại các buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện các Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại và Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài tại 4 cơ quan thông tấn, báo chí Đoàn đến kiểm tra; góp phần rất quan trọng trong việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam ra với thế giới; khẳng định vị trí, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời phản bác có hiệu quả những thông tin sai lệch, xuyên tạc về Việt Nam.
 
Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà 4 cơ quan thông tấn, báo chí đang gặp phải. Đồng thời, yêu cầu các thành viên trong Đoàn công tác tổng hợp đầy đủ những kiến nghị, đề xuất của 4 cơ quan thông tấn, báo chí để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, kịp thời tháo gỡ trong thời gian tới.
 
Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trên cần tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan có liên quan như Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài; quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ; nắm rõ quan điểm đối ngoại của Đảng và Nhà nước; ứng dụng CNTT; hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật tác nghiệp; phối hợp với các địa phương tăng cường trao đổi thông tin, quảng bá sản phẩm chất lượng của địa phương ra thế giới; xúc tiến thương mại thu hút đầu tư từ nước ngoài; hợp tác với các hãng thông tấn, Đài truyền hình, Đài tiếng nói nước ngoài nhằm trao đổi kinh nghiệm, giao dịch bản quyền tin tức, hình ảnh… Đặc biệt, các cơ quan thông tấn, báo chí cần thực hiện nghiêm túc Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại, Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tinh giảm biên chế theo tinh thần  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập… góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền quốc tế; thúc đẩy sự hiểu biết và tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các nước trong giai đoạn mới./.

Xuân Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 8)