Hội nghị chào mừng ngày Pháp luật Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 7/11, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam và trao đổi về các kiến nghị của doanh nghiệp đối với các văn bản Quy phạm pháp luật chuyên ngành TT&TT. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng tham dự và phát biểu tại Hội nghị. 


Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ TT&TT; các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị và đại diện các doanh nghiệp thuộc sự quản lý của Bộ TT&TT.

20180711-ta1.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết: Cách đây tròn 5 năm, ngày 09/11/2013 được công bố chính thức là Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó đến nay, toàn thể các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức Bộ TT&TT đã tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tinh thần thượng tôn pháp luật không chỉ riêng trong ngày 09/11 mà trong mọi hoạt động công việc hàng ngày, đặc biệt là công tác xây dựng chính sách pháp luật chuyên ngành TT&TT.
 
Tại Hội nghị, Thứ trưởng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xây dựng và thực thi chính sách pháp luật của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ nói chung và Vụ Pháp chế nói riêng.
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh: Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật được xác định là một khâu rất quan trọng nhằm đưa pháp luật vào đời sống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ trong lĩnh vực TT&TT. Văn bản QPPL của Bộ được xây dựng, ban hành dựa trên tinh thần đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và khả thi cao.
 
Trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Bộ TT&TT đã chủ trì xây dựng nhiều Nghị định; Quyết định Thủ tướng và ban hành 53 Thông tư. Nhìn chung, các văn bản được ban hành đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT.  – Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết.
 
20180811-ta1.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các doanh nghiệp tham gia đã chủ động đưa ra các đề xuất, kiến nghị với các văn bản QPPL chuyên ngành TT&TT, qua đó được đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế và các Cục, Vụ liên quan giải đáp thắc mắc và tiếp nhận những bất cập về chính sách, quy định của các văn bản QPPL để sửa đổi, bổ sung, đồng thời hướng dẫn tạo điều kiện hoạt động thuận lợi cho các cá nhân, doanh nghiệp trong thực tế.
 
Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh: Bộ rất chú trọng khâu hệ thống hóa, rà soát, kiểm tra các văn bản QPPL theo định kỳ hàng năm, trong đó trọng tâm là các thủ tục hành chính để có lộ trình sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định không còn phù hợp thẩm quyền về hình thức và nội dung một cách kịp thời, tạo điều kiện tối đa cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân chấp hành đúng, đủ các quy định pháp luật.
 
“Tôi hy vọng nội dung hội thảo sẽ đáp ứng được mong đợi của các doanh nghiệp, qua đó tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị về khó khăn, bất cập để đại diện các đơn vị chuyên môn Bộ sẽ cùng trao đổi, giải đáp và ghi nhận; nhằm áp dụng và thực thi các quy định pháp luật chuyên ngành hiệu quả trong thực tế, cũng như để Bộ có thêm thông tin tham khảo trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách mới sau này.” – Thứ trưởng bày tỏ mong muốn.

Thảo Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)