Xử phạt các doanh nghiệp sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép

(Mic.gov.vn) - 

Mới đây, Trung tâm Tần số Vô tuyến điện II (thuộc Cục Tần số Vô tuyến điện – Bộ TT&TT) đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính các doanh nghiệp do sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép.


Cụ thể, theo các Quyết định số: 116/QĐ-XPVPHC, 117/QĐ-XPVPHC và  118/QĐ-XPVPHC ngày 16/10, xử phạt hành chính lần lượt 4 triệu đồng đối với các doanh nghiệp sau do sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép, gồm: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 14; Công ty cổ phần xây dựng FBV; Tổng công ty xây dựng Sài Gòn TNHH MTV.
 
Quyết định số 119/QĐ-XPVPHC ngày 17/10, xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với Công ty T NHH nhà hàng khách sạn Thắng Lợi do sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép.
 
Quyết định số 120/QĐ-XPVPHC ngày 17/10, xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với Công ty TNHH dịch vụ thương mại Phức Hoa do sử dụng tần số không đúng với tần số quy định trong giấy phép.
 
Quyết định số 142/QĐ-XPVPHC ngày 18/10 của Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực V (thuộc Cục Tần số Vô tuyến điện – Bộ TT&TT), xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Đại Hùng_tàu Đại Hùng 66 do sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép./.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)