Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, 03 tạp chí điện tử bị phạt

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 7/9/2018 vừa qua, Cục Báo chí đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 tạp chí điện tử: Tạp chí điện tử Sức khỏe và Môi trường; Tạp chí điện tử TTV; Tạp chí điện tử Môi trường và cuộc sống.


Cụ thể, Quyết định số 185/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính Tạp chí điện tử Sức khỏe và Môi trường vì thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí với số tiền 30 triệu đồng.
 
Quyết định số 186/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính Tạp chí điện tử TTV vì: Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí với số tiền 35 triệu đồng; thực hiện không đúng quy định ghi trong giấy phép với số tiền 9 triệu đồng.
 
Quyết định số 187/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính Tạp chí điện tử Môi trường và cuộc sống vì thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí với số tiền 30 triệu đồng./.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)