Bộ TT&TT đưa mục tiêu phát triển 5 nhóm sản phẩm, dịch vụ thúc đẩy hệ sinh thái số Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Bộ TT&TT cho rằng, việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái số Việt Nam có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.


he-tri-thuc.jpg 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Hệ tri thức Việt số hóa.

Bộ TT&TT vừa đưa ra mục tiêu phát triển hệ sinh thái số Việt Nam. Bộ TT&TT cho rằng, phát triển hệ sinh thái số Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Vì vậy, đối với Việt Nam hiện nay, nhiệm vụ đặt ra là phát triển 5 nhóm sản phẩm, dịch vụ. Cụ thể sẽ tập trung vào nhóm sản phẩm, dịch vụ gồm; tìm kiếm thông tin, mạng xã hội, trình duyệt web, hệ điều hành và phần mềm phòng chống mã độc.
 
Bộ TT&TT cho rằng, phải nghiên cứu, nắm bắt tri thức toàn cầu, kinh nghiệm quốc tế để thúc đẩy phát triển hệ sinh thái số và xây dựng chính sách phù hợp với Việt Nam.
 
Bộ TT&TT khẳng định, khi phát triển hệ sinh thái số Việt Nam thì doanh nghiệp trong nước đóng vai trò nòng cốt trong việc thực thi. Thế nhưng, cách nghĩ, cách làm cần có sự khác biệt, phát hiện và sử dụng hạt nhân phù hợp, hướng đến ứng dụng công nghệ để giải quyết bài toán đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Việt Nam, mang lại lợi ích chung cho xã hội và được đông đảo người dân sử dụng.  

 

Lãnh đạo Bộ TT&TT đã yêu cầu các đơn vị chức năng trình quyết định thành lập Tổ công tác thúc đẩy phát triển hệ sinh thái số Việt Nam, hoàn thành trước 4/9/2018 gồm các thành phần bao gồm: Cục An toàn thông tin, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Công nghệ thông tin, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Hợp tác quốc tế,  Cục Tin học hóa, Cục Viễn thông, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số.

infonet.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)