Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 29/8, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông để kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Trương Thanh Tùng cùng đại diện các sở, ngành liên quan làm việc với Đoàn.

 


20180829-m10.jpg
 
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải phát biểu tại buổi làm việc
 
Theo báo cáo của UBND tỉnh tại buổi làm việc, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, năm 2018, Đắk Nông đã chủ động xây dựng, bổ sung kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro.
 
Hiện tại, với 21 công trình thủy điện đang vận hành, tỉnh Đắk Nông đã hoàn thiện phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn đập, vùng hạ du và các công trình xung yếu. Việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh gắn với củng cố lực lượng xung kích cấp cơ sở cũng được các sở, ngành, địa phương quan tâm.
 
UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra, phối hợp phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó, chú trọng các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại. Công tác khắc phục hậu quả sau thiện tai cũng được địa phương chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương chú trọng.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải nhấn mạnh, trên cơ sở dự báo dài hạn, tỉnh Đắk Nông cần tiếp tục quan tâm, rà soát, có điều chỉnh kế hoạch đối với công tác phòng, chống thiên tai theo từng giai đoạn, phù hợp với diễn biến thời tiết, khí hậu các năm. Địa phương cũng cần tăng cường hệ thống quan trắc dự báo lượng mưa trên toàn vùng, nhất là lượng mưa và lưu lượng nước đổ về các hồ chứa, nhằm giúp địa phương cũng như người dân chủ động ứng phó nếu có thiên tai xảy ra. Việc xây dựng quy chế vận hành các hồ chứa thủy lợi để vừa đảm bảo khai thác hiệu quả, an toàn, vừa tích trữ nước tối đa, phục vụ chống hạn cũng cần được tỉnh quan tâm hơn nữa./.

Nguồn: Trang TTĐT tổng hợp Báo Đắk Nông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)