Long An: Ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai phần mềm giám sát trực tuyến

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 27/8/2018, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) Long An và Công ty Cổ phần VNG đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai phần mềm giám sát trực tuyến hoạt động của đại lý internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Long An. Đến dự buổi Lễ ký kết có ông Nguyễn Bá Luân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT Long An; ông Bùi Huy Cường - Giám đốc Phát triển kênh phòng máy Công ty Cổ phần VNG và đại diện các phòng nghiệp vụ của Sở TT&TT Long An.


20180828-m01-LA.jpg
 
Mục đích Thỏa thuận hợp tác nhằm đảm bảo công tác quản lý Internet đúng theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng; Nghị định số  27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.
 
Theo đó, Công ty Cổ phần VNG sẽ cung cấp phần mềm giám sát CSM để giám sát hoạt động của các đại lý internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Long An; công tác cài đặt, hiệu chỉnh, duy trì phần mềm giám sát CSM hoàn toàn miễn phí; đảm bảo việc sử dụng phần mềm giám sát CSM sau khi cài đặt sẽ phản ánh đúng tình trạng hoạt động của phòng máy (24/24 giờ); không ảnh hưởng đến chất luợng dịch vụ của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet; chất lượng dịch vụ của các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và không gây xung đột với các trò chơi điện tử và các phần mềm khác…
 
Về phía Sở TT&TT Long An sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần VNG cài đặt, triển khai phần mềm giám sát CSM tại các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Long An; hướng dẫn các chủ đại lý internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng triển khai sử dụng phần mềm giám sát CSM...
 
Thoả thuận hợp tác triển khai phần mềm giám sát trực tuyến được thực hiện từ nay đến hết ngày 31/12/2020.

Hùng Cường (Sở TT&TT Long An)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)