Long An: Tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở năm 2018

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 21/8/2018, Sở Thông tin và Truyền thông  Long An tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở (TTCS) cho gần 300 đại diện Ban biên tập Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện và công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã.


20180822-m01.jpg
 
Ông Hoàng Đình Cán - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn định hướng công tác tuyên truyền
 
Tại Hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo viên của Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Báo Long An triển khai các văn bản pháp luật, kỹ năng liên quan đến công tác TTCS: Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động TTCS; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Long An về thực hiện Quy chế hoạt động TTCS đến năm 2020; Một số nội dung chính về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ; Hướng dẫn, định hướng nội dung công tác thông tin tuyên truyền; Kỹ năng viết tin, bài trên hệ thống truyền thanh cơ sở, Cổng/Trang thông tin điện tử và cộng tác với Báo Long An.
 
Thông qua hội nghị, các đại biểu được nâng cao kỹ năng, kiến thức về công tác TTCS, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động TTCS tại địa phương./.

Hùng Cường (Sở Thông tin và Truyền thông Long An)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)