Bộ TT&TT thuộc top dẫn đầu về cắt giảm thủ tục hành chính

(Mic.gov.vn) - 

Bộ TT&TT cùng Bộ Công Thương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội… nằm trong số ít các Bộ đã chính thức cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra và điều kiện đầu tư kinh doanh.


Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ vừa có báo cáo tổng hợp ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và tình hình ban hành các văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh.
 
Theo đó, Bộ TT&TT cùng Bộ Công Thương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội… nằm trong số ít Bộ đã chính thức cắt giảm, đơn giản hóa danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra và điều kiện đầu tư kinh doanh.
 
Cụ thể về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, Bộ TT&TT có 146 mặt hàng đã cắt giảm 89 mặt hàng.
 
Bộ Công Thương có 402 mặt hàng trên tổng số 702 mặt hàng được cắt giảm. Tiếp đến là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cắt giảm 33 mặt hàng, Bộ Khoa học và Công nghệ cắt giảm 22 trên tổng số 24 mặt hàng. Bộ Xây dựng cắt giảm 39 mặt hàng trên tổng số 70 mặt hàng.
 
Theo đánh giá của Tổ công tác, tính đến tháng 8/2018, các Bộ ngành đã đơn giản hóa được 606/9.339 mặt hàng và hiện mới đạt 6,5% danh mục. Danh sách các Bộ đi đầu về cắt giảm gồm có Bộ Công Thương, Bộ TT&TT, Bộ Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
Hiện vẫn còn 832 danh mục, tương đương 8,7% dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm nhưng chưa có văn bản cụ thể thuộc trách nhiệm của 6 bộ gồm Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Công an. Nhìn chung, tỷ lệ cắt giảm danh mục sản phẩm kiểm tra chuyên ngành vẫn đạt thấp so với yêu cầu đặt ra và hiện đạt 15,1%.
 

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)