Hội nghị triển khai sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 24/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hải Dương đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức hội nghị triển khai sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương.


Tham dự Hội nghị có ông Trần Minh Tân - Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng và Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ; ông Nguyễn Cao Thắng - Giám đốc Sở TT&TT Hải Dương; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Cục Cơ yếu Đảng và Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ; các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đại diện phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Đại diện UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo và công chức các phòng chức năng khối Văn phòng Sở, Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) và Truyền thông thuộc Sở TT&TT Hải Dương.
 
20180830-m01.jpg
 
Toàn cảnh hội nghị
 
Hiện nay, cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin đang dần trở thành ngành mũi nhọn và được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội, đặc biệt trong việc thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử. Điều đó đặt ra yêu cầu về việc đảm bảo tính pháp lý cũng như xác nhận tính nguyên bản của nội dung dữ liệu. Chữ ký số chính là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề này. Đối với chính quyền các cấp, việc ứng dụng chữ ký số cũng là một giải pháp hữu hiệu, hướng tới xây dựng một nền hành chính công hiện đại, minh bạch. Bên cạnh đó, việc triển khai ứng dụng chữ ký số, chứng thực số có hiệu quả còn đảm bảo an toàn tin cậy cho các giao dịch điện tử phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của các cơ quan nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
 
Trong thời gian qua, việc triển khai ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả nhất định, từng bước đáp ứng nhu cầu của các cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thực hiện quy trình điện tử trong chỉ đạo, điều hành, quản lý của các cơ quan nhà nước đặt ra vấn đề về bảo đảm an toàn thông tin, độ tin cậy và giá trị pháp lý của văn bản, tài liệu điện tử. Chính vì vậy, việc triển khai sử dụng chữ ký số là cần thiết và phù hợp với yêu cầu về ứng dụng CNTT, đẩy mạnh các giao dịch trực tuyến hiện nay. Do đó, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức cần có sự nhận thức thống nhất việc ứng dụng chữ ký số là xu thế tất yếu nhằm tăng cường ứng dụng CNTT, trao đổi văn bản điện tử; đẩy mạnh việc ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong các giao dịch điện tử, từng bước thay thế các giao dịch truyền thống giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh, coi ứng dụng CNTT là nhiệm vụ trọng tâm và gắn kết chặt chẽ với việc cải cách hành chính trong thời gian tới.
 
Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe ông Trần Minh Tân - Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng và Chính Quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ giới thiệu một số văn bản pháp lý liên quan đến việc tổ chức, xây dựng, duy trì, phát triển và quản lý vận hành hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức Chính trị - Xã hội. Trong đó tập trung vào giới thiệu hành lang pháp lý cho chứng thực chữ ký số tại nước ta; một số văn bản pháp lý liên quan đến hệ thống chứng thực chữ ký số chuẩn bị được ban hành và kết quả triển khai chữ ký số trong thời gian qua và phương hướng sắp tới.
 
Hội nghị cũng đã được nghe ông Nguyễn Văn Huy - Phó Trưởng phòng Bảo đảm chứng thực chữ ký số và Nghiên cứu ứng dụng thuộc Cục Cơ yếu Đảng và Chính Quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ giới thiệu về hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng. Trong đó tập trung vào 4 nội dung chính: (1) Những vấn đề chung về chữ ký số và chứng thư số; (2) Hệ thống chứng thực điện tử và các dịch vụ chứng thực được cung cấp; (3) Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động chứng thực điện tử tại Việt Nam; (4) Kết quả triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng.
 
Qua hội nghị, các đại biểu đã được trang bị kiến thức, hiểu biết về chữ ký số, sử dụng phần mềm chữ ký số từ đó có thể triển khai ứng dụng chữ ký số, đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, nắm được các tiêu chí đánh giá cải cách hành chính, CNTT, PCI như tiêu chí về dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa liên thông… Trong thời gian tới Sở TT&TT Hải Dương sẽ phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số ba cấp trong tỉnh từng bước xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương.

Trần Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)